Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3
Dato: Oppstart torsdag 20. oktober kl. 10.
Påmeldingsfrist: 28.09.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis når deltakelse er knyttet til barn som mottar tjenester fra Statped. Ellers kr 1200.- pr trinn, dvs. kr 3600,- for hele kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.