Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Samiske pedagogiske fagdager 2022
Dato: Tirsdag 18. oktober 2022, kl. 1000 - onsdag 19. oktober 2022, kl. 1300
Påmeldingsfrist: 29.09.2022
Målgruppe: Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer konferansen også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, og andre interesserte.   
Sted: Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, 7010 Trondheim
Pris: Kr 1500,- inkl. lunsj begge dager.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Deltager 1

* Jeg vil delta på middagen Kr 545,- Drikke kommer i tillegg. Påmelding til middagen er bindende.