Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage
Dato: Mandag 15. mai 2023 kl. 10.00 - tirsdag 16. mai 2023 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 07.05.2023
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.