Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)
Dato: Tirsdag 11.04.2023 til onsdag 12. april 2023, kl.12.00 - 15.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 04.04.2023
Målgruppe: Foresatte, ansatte i barnehage, skole og PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.