Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel
Dato: Torsdag 30.mars.2023, kl.11.00
Påmeldingsfrist: 30.03.2023
Målgruppe: PPT, pedagoger og andre som underviser elever med nedsatt hørsel som har praksis og læretid i bedrift som endel av sitt utdanningsløp. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.