Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2
Dato: 26.-28.09.23 kl. 09.00-16.00 i Oslo. Registrering første dag mellom kl. 08.30-08.50.
Påmeldingsfrist: 11.09.2023
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen.

 

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker en enkel lunsj på kursdagene, men ikke utgifter til reise og overnatting.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.