Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2
Dato: Trondheim: 11. - 13. juni 2024, kl. 09.00-16.00. Registrering første dag fra kl. 08.30
Påmeldingsfrist: 22.05.2024
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen.

 

Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker en enkel lunsj på kursdagene, men ikke utgifter til reise og overnatting.
Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Deltager

Fyll inn navnet på din kontaktperson i Statped