Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2
Dato: Oslo 28. - 30. mai 2024 , kl. 09.00-16.00. Registrering første dag fra kl. 08.30
Påmeldingsfrist: 13.05.2024
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole, videregående skole og voksenopplæing som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen.

 

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker en enkel lunsj på kursdagene, men ikke utgifter til reise og overnatting.
Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Deltager

* Jeg ønsker å delta på:

Fyll inn navnet på din kontaktperson i Statped