Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage
Dato: Onsdag 29. mai, kl. 10.00 - 15.00 og torsdag 30. mai kl. 09.00 - 14.00
Påmeldingsfrist: 06.05.2024
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
NB! Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Bestiller

Deltager 1 - Venteliste
Deltager 2 - Venteliste