Søknad om systembaserte tjenester

1. Når hadde PP-tjenesten kontakt med Statped for å drøfte søknaden?

Fra Statped deltok
Fra søkerinstans deltok

2. Beskrivelse av behovet for bistand/tjeneste, mål for arbeidet og omtrentlig omfang, samt en beskrivelse av hva en har gjort lokalt:

3. Søknaden sendes fra

4. Vedlegg

Vilkår

Tilbake til søk om tjenester