Til bruk for høgskoler / universitet / organisasjoner / andre instanser

1. Søknaden sendes fra

Fyll ut navn og e-postadresse til kontaktperson (hos søker) for spørsmål angående søknaden.

2. Fakturainformasjon

Fyll ut navn og e-postadresse til kontaktperson for spørsmål om faktura.

3. Det søkes om følgende tjenester fra Statped

* Velg minst ett tjenesteområde (flere kryss mulig)

4. Tidligere kontakt med Statped

* Har søkerinstans tatt kontakt med Statped for drøfting av søknaden?
Fra Statped deltok
Fra søkerinstans deltok

5. Fra hvilke fagområder søkes det tjenester?

* Velg minst ett fagområde (flere kryss mulig)

6. Beskrivelse av tjenesten

Hvis det gjelder et studium
Vilkår

Tilbake til søk om tjenester