Til bruk for høgskular / universitet / organisasjonar / andre instansar

1. Søknaden vert sendt frå

Fyll ut navn og e-postadresse til kontaktperson (hos søker) for spørsmål angående søknaden.

2. Fakturainformasjon

Fyll ut navn og e-postadresse til kontaktperson for spørsmål om faktura.

3. Det vert søkt om desse tenestene frå Statped

* Vel minst eitt tenesteområde (fleire kryss er mogleg)

4. Tidlegare kontakt med Statped

* Har søkjarinstansen teke kontakt med Statped for drøfting av søknaden?
Frå Statped deltok
Frå søkjarinstansen deltok

5. Frå kva slags fagområde vert det søkt om tenester?

* Vel minst eitt fagområde (fleire kryss er mogleg)

6. Skildring av tenesten

Hvis det gjeld eit studium
Vilkår

Tilbake til søk om tenester