Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • #ASK- Bli sett, bli hørt, bli med

  Dato: 28.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer for små barn som har utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det innebærer blant annet bruk av håndtegn, grafiske tegn og kroppslige uttrykk.

 • Webinar: Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 4.-7. trinn

  Dato: 28.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.10.2020

  Tema: Syn

  Webinaret gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring /helhetslesing

  Dato: 28.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.10.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling. Kurset går over tre ganger med praktiske øvinger underveis og noe mellomarbeid.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 29.10.2020 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 08.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

   

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Om å undervise i engelsk for elever med hørselstap

  Dato: 03.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Webinar: Lesing og teknologi for de med synssvekkelse

  Dato: 04.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.11.2020

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er lesing og teknologi for elevar med moderat og alvorleg synssvekking. 

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel i 8. trinn

  Dato: 05.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.10.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Vi inviterer til digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 8. trinn. 

 • Happy apping-bruk av video/bilder i læringsarbeid

  Dato: 05.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.11.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med å lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • SPOT 2020

  Dato: 16.11.2020 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 01.11.2020

  Tema: Øvrige temaer

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

 • Happy apping-iPad i arbeid med sosial kompetanse

  Dato: 19.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.11.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper i arbeidet med sosial kompetanse. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet Pals og Clips. 

 • Tips og råd om ASK E-læring

  Dato: 23.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 • Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette

  Dato: 26.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.11.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Flerspråklighet, Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2020/2021. Tema vil vere overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett høyrsel.

 • Digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel i 7. trinn

  Dato: 26.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.11.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Vi inviterer til digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 7. trinn. 

 • Taleflytdagen 2020

  Dato: 27.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.11.2020

  Tema: Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Velkommen til webinar om stamming og løpsk tale med internasjonalt anerkjente foredagsholdere; David Ward og Veerle Waelkens. Webinaret passer for logopeder, logopedstudenter, og andre fagpersoner som arbeider med taleflytvansker.

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 30.11.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 15.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 03.12.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.12.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

   

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 08.12.2020 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.12.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Norsk med tegnstøtte for pedagoger/personale i barnehage og skole

  Dato: 25.01.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.01.2021

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for pedagoger/personale i barnehage og skole har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon.

   

 • Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT

  Dato: 28.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

 • Grunnleggande kurs for tilsette i barnehage og PPT

  Dato: 29.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i barnehagemiljø.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 17.02.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

   

   

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Norsk med tegnstøtte for pedagoger/personale i barnehage og skole

  Dato: 23.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2021

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for pedagoger/personale i barnehage og skole har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon.

   

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.