Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 20.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Vestfold, Telemark og Buskerud

  Dato: 20.09.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 04.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse. 

   

   

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 20.09.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 14.09.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene Holmestrand og Oslo hvis et av de tidspunktene skulle passe bedre: 

  • 10. oktober i Holmestrand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018

  Dato: 24.09.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

  Dato: 25.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler eller punktskrift.

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 26.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

  Dato: 27.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

   

 • Intensive lesekurs som tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole

  Dato: 28.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.09.2018

  Tema: Språk og tale

  Kurset inneholder teori om leseutvikling, lesemotivasjon og lesevansker/dysleksi, samt praktiske tiltak, slik disse kan organiseres og gjennomføres som intensive lesekurs på en skole. Kurset går over to dager med noen ukers mellomrom.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 02.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for 10.trinnselevar

  Dato: 03.10.2018 | Rådal
  Påmeldingsfrist: 28.09.2018

  Tema: Hørsel

  Vi har gleda av å invitere til 10.trinnskurs ved Statped vest og Nordahl Grieg videregående skole. Kurset er både for elevar og føresette. Kurset har som mål å gjere høyrselshemma elevar tryggare i valet av programområde i vidaregåande skule.

 • Kurs for foresatte til 10.trinnselevar

  Dato: 03.10.2018 | Rådal
  Påmeldingsfrist: 28.09.2018

  Tema: Hørsel

  Vi har gleda av å invitere til 10.trinnskurs ved Statped vest og Nordahl Grieg videregående skole. Kurset er både for elevar og føresette. Kurset har som mål å gjere høyrselshemma elevar tryggare i valet av programområde i vidaregåande skule.

 • Fagdag - Cochleaimplantat (CI) og lyttetrening

  Dato: 03.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt arrangerer kurs for pedagoger som arbeider med eller skal arbeide med lyttetrening for ungdom og voksne med CI.

  Kurset vil gjennomgå noe om hvordan CI fungerer, hvem som er kandidater og forventet utbytte. Dette er viktig bakgrunn for det videre innholdet i kurset som i hovedsak vil dreie seg om lyttetrening og taleoppfattelse.

  Det blir satt av tid til drøftinger av kasus. Kursdeltagere oppfordres til å sende inn disse på forhånd.

  Kurset arrangeres i Statped midt sine lokaler på Heimdal.

  Besøksadresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal.

 • Basiskurs i ASK

  Dato: 03.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Mennesker som mangler talespråk har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) – kursdagen gir en enkel innføring på området.

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 10.10.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 20.09.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene:

  • 20. september i Kristiansand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2018

  Dato: 15.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Nevrobiologisk relaterte lære/atferdsvansker med fokus på ADHD og tiltak

  Dato: 15.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 05.10.2018

  Tema: AD/HD, Autisme, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(SFO/skoleassistenter/barn og ungdomsveiledere).

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring

  Dato: 17.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger, opplæringsansvarlige og PPT med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Parallelt med kurset arrangeres kurs for elever og foresatte. For påmelding til dette kurset, må PPT kontaktes.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

  Dato: 17.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

 • Matematikkvansker - En innføring i arbeid med matematikkvansker

  Dato: 18.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Innføring i arbeidet med matematikkvansker

  - Teori

  - Utredningsprosessen

  - Tiltak

 • Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

  Dato: 18.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Kroppsøving for pedagoger som underviser elever som er blinde eller har synssvekkelse, 8-13. trinn

  Dato: 18.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i hvordan tilrettelegge kroppsøvingsfaget for elever som er blinde eller har en synssvekkelse.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 22.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 5

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2018

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Kartlegging av og fokus på språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet via videoanalyse

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 23.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 09.10.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Kurs for elever på 1. - 2. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

 • Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 23.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser. Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag: Livsstil og mestring i kropp og helse.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.09.2018

  Tema: Hørsel

  Åpent kurs for foreldre som har barn med hørselshemming. Det er ikke nødvendig med forkunnskap om norsk med tegnstøtte for å delta på dette kurset. Kurset gir en innføring i hvordan man støtter talen med tegn fra norsk tegnspråk.

  Kurset består av to samlinger, til sammen 4 dager:

  1. samling:   23. - 24. oktober 2018
  2. samling:   20. - 21. november 2018

 • Alvorlig skolefravær - forebyggende arbeid, kartlegging og tiltak

  Dato: 24.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.10.2018

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Øvrige temaer

  Kurset vil handle om forebyggende arbeid for at elever med sammensatte vansker ikke skal utvikle et alvorlig skolefravær. Hvordan kartlegge når fraværet alt har blitt høyt? Hvilke tiltak og verktøy kan man bruke når skolefraværet har blitt alvorlig.

 • Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 24.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 9. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være inkludering.

  Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Ett skritt foran 3 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling i skolealder

  Dato: 25.10.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  "Ett skritt foran" består av flere kurstrinn. Målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

 • Fagkonferanse hørsel og psykisk helse

  Dato: 25.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.10.2018

  Tema: Hørsel

  Fagkonferansen Hørsel og psykisk helse arrangeres i år (2018) den 25. oktober i lokalene til Statped (Saupstadveien 65, Heimdal). Ytre ramme på dagen: 09:00-16:00. Forlesningene vil ha fokus på hørselshemmede og samfunn, psykisk helse hos tegnspråklige barn og unge, psykisk helse og livskvalitet, og med gode og spennende forelesere.

   

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 30.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge 2018

  Dato: 30.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Tema for årets Landsdelssamling er tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

 • Frem mot skolestart, del 1

  Dato: 30.10.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 22.10.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel, i alderen 3 til 5 år.

  Tema: Kommunikasjon

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/19. Alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Oslo

  Dato: 31.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Innholdet i etterutdanningen vil omhandle kommunikasjonsutvikling, utredning av kommunikasjonsløsninger, pedagogisk tilrettelegging, inkluderende læringsmiljø og rettigheter.

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/2019, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Tromsø

  Dato: 01.11.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Øvrige temaer

  Innholdet i etterutdanningen vil omhandle kommunikasjonsutvikling, utredning av kommunikasjonsløsninger, pedagogisk tilrettelegging, inkluderende læringsmiljø og rettigheter.

   

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 06.11.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 26.10.2018

  Tema: Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 06.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Charge seminar

  Dato: 07.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2018

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Hovedtemaet for seminaret er Charge syndrom og sosio-emotionell utvikling og omfatter blant annet barnets/ungdommens opplevelse av sosiale relasjoner, følelser og identitet.

 • Autismespekterforstyrrelse og sosial fungering

  Dato: 08.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.10.2018

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Workshop: Tegneseriesamtaler, sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker.

   

 • Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet.

  Dato: 13.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet og deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 13.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 02.10.2018

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 13.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 16.10.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10. trinn

 • SPOT 2018

  Dato: 14.11.2018 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 15.10.2018

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Statpeds teknologikonferanse

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/2019, utviklingsmessige språkvansker, Haugesund

  Dato: 20.11.2018 | Haugesund
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Lær om utviklingsmessige språkvansker i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tiltak/tilrettelegging, inkludering, språkmiljø, samarbeid med barnehage, skole og foreldre.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3.-7. trinn

  Dato: 21.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.11.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/19. Utviklingsmessige språkvansker, Oslo

  Dato: 21.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Lær om utviklingsmessige språkvansker i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tiltak/tilrettelegging, inkludering, språkmiljø, samarbeid med barnehage, skole og foreldre.

   

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.11.2018

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Afasidagene 2018

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.11.2018

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, et praksisrettet kurs om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning og utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2018

  Dato: 26.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.11.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/2019, utviklingsmessige språkvansker, Ålesund

  Dato: 27.11.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Lær om utviklingsmessige språkvansker i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tiltak/tilrettelegging, inkludering, språkmiljø, samarbeid med barnehage, skole og foreldre.

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging

  Dato: 28.11.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er beregnet for personale som jobber med barn som har nedsatt hørsel eller barn som av andre årsaker bruker tegn på barnetrinn i skolen eller i barnehage.

  Dette er et nybegynnerkurs for personer som arbeider med barn som har behov for visualisering av deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling hos barn. Erfaringsutveksling blir vektlagt. Temaer som blir berørt er blant annet naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 29.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.11.2018

  Tema: Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Matematikkvansker: Forståelse, kartlegging og tiltak

  Dato: 30.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.11.2018

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil også være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, og gis forslag til egnede tiltak basert på ulike kartleggingsresultater.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.10.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 04.12.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.11.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/2019, utviklingsmessige språkvansker, Tromsø

  Dato: 04.12.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 20.11.2018

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Lær om utviklingsmessige språkvansker i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tiltak/tilrettelegging, inkludering, språkmiljø, samarbeid med barnehage, skole og foreldre.

   

 • Tactile linguality communication

  Dato: 05.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.11.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  The meeting between congenital deafblind’s authentic expressions and cultural-language practice

   

   

 • PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

  Dato: 06.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.11.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 12.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.11.2018

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 7. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til ungdomsskolen. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 13.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.11.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Innføringskurs i norsk teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon

  Dato: 07.01.2019 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 17.12.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for alle som ynskjer ei innføring i norsk teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 15.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.11.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet

  Dato: 15.01.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.12.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet i deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 15.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.12.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 22.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.12.2018

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Norske med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 23.01.2019 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 17.12.2018

  Tema: Hørsel

  Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale

  Dato: 29.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.01.2019

  Tema: Syn

  Statped sørøst avdeling syn arrangerer kurs for pedagoger, assistenter og annet personale som gir opplæring til elever som bruker punktskrift

 • Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 29.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.12.2018

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker

  Dato: 06.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.01.2019

  Tema: Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn

  Kurset handler om barn på et tidlig utviklingsnivå og som har en stor synsnedsettelse. Dette er et innføringskurs med forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 07.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.01.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon?

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.12.2018

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • 9. trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt.

  Dato: 12.02.2019 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 03.01.2019

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

   

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 26.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 26.02.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.02.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 05.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.01.2019

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens ferdigheter i lesing og skriving

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 05.03.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.02.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 12.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.01.2019

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens ferdigheter i lesing og skriving.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) og visuell tilrettelegging

  Dato: 13.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.02.2019

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er beregnet for personale som jobber med barn som har nedsatt hørsel eller barn som av andre årsaker bruker tegn på barnetrinn i skolen eller i barnehage.

  Dette er et nybegynnerkurs for personer som arbeider med barn som har behov for visualisering av deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling hos barn. Erfaringsutveksling blir vektlagt. Temaer som blir berørt er blant annet naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

 • Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 19.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.12.2018

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

   

 • Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 13/2019)

  Dato: 26.03.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.02.2019

  Tema: Syn

  Eit sentralt tema i kurset er korleis hjelpemiddel og digitale læringsressursar kan bidra til å styrke eleven sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing og skriving.

 • Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (veke 14/2019)

  Dato: 02.04.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.02.2019

  Tema: Syn

  Eit sentralt tema i kurset er korleis hjelpemiddel og digitale læringsressursar kan bidra til å styrke eleven sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing og skriving.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 09.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.03.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 26.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.03.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 06.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.04.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 21.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

  Dato: 23.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.05.2019

  Tema: Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn

  Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 28.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.05.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene, hvis du har mulighet for å ta kurset tidligere:

  • 20. september 2018 i Kristiansand
  • 10. oktober 2018 i Holmestrand

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.06.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.04.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.06.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.