Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 12.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.09.2023

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • ASK som språk – muligheter i fellesskapet.

  Dato: 18.10.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  "ASK som språk – muligheter i fellesskapet!" er en digital fagdag som knyttes til læring, utvikling og deltagelse i et inkluderende fellesskap for barn og elever med behov for ASK. Den røde tråden gjennom fagdagen er hvordan og hvorfor ASK må forstås som språk for de som har behov for det. 

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 18.10.2023 | Laksevåg
  Påmeldingsfrist: 03.10.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 19.10.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 07.09.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Engasjerende skoledager for elever med dyp og alvorlig utviklingshemming

  Dato: 19.10.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.10.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Deltakelse og aktivitet i skolen for elever med dyp og alvorlig utviklingshemming og multifunksjonshemming.

  Fagdagen er åpen for alle; ledelse og ansatte i skoler, PP-tjeneste, ansatte i helsetjenester, foresatte, ergoterapeuter mfl» 

  Konferansen er gratis og streames via statped.no. Det kreves ingen påmelding, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 43 - 2023

  Dato: 23.10.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 09.10.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Tilrettelegging av prøver og eksamen - vgo

  Dato: 24.10.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.10.2023

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Digitalt kurs for pedagoger med elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring, om tilrettelegging av prøver og eksamen. 

 • Barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet i barnehage

  Dato: 25.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.10.2023

  Tema: Syn

  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet. 

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  Dato: 25.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.10.2023

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim 26. oktober.

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  Dato: 26.10.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.10.2023

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo 25. oktober.

 • Overganger i videregående for elever med nedsatt hørsel

  Dato: 26.10.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.10.2023

  Tema: Hørsel

  Digitalt kurs

  Elever møter ulike former for overganger gjennom sitt skoleløp. For elever med nedsatt hørsel, kan disse være spesielt utfordrende.

 • Seminar om læremidler til blinde/sterkt svaksynte

  Dato: 30.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2023

  Tema: Syn

  Lurer du på hva Statped utvikler og tilrettelegger av læremidler for blinde/sterkt svaksynte elever? Det vil du få vite på vårt læremiddelseminar. 

 • Kurs for elever på 3. og 4.trinn som bruker punktskrift

  Dato: 31.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Foresatte og elever skal sammen og hver for seg ha læringsaktiviteter innenfor punktskrift og mobilitet.

   

 • Elevkurs elever 4. tr. med nedsatt hørsel og foresatte

  Dato: 31.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.09.2023

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer et nasjonalt elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel. 

 • Elevkurs elever 7. tr. med nedsatt hørsel og foresatte

  Dato: 02.11.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.09.2023

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer et nasjonalt elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel. 

 • Kurs for elever på 5.-7.trinn som bruker punktskrift

  Dato: 02.11.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Foresatte og elever skal sammen og hver for seg ha læringsaktiviteter innenfor punktskrift og mobilitet.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 45/2023

  Dato: 06.11.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 09.10.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging

 • Kurs for elever på 8 - 10 trinn som bruker punktskrift

  Dato: 07.11.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.09.2023

  Tema: Syn

  Det overordnede pedagogiske formålet med elevkurset er å være en arena der elever og foresatte får jobbe med ulike kompenserende ferdigheter som elevene må kunne for å få et godt utbytte av opplæringen.

   

   

 • Brukerkonferanse 2023

  Dato: 08.11.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.09.2023

  Tema: Øvrige temaer

  Konferansen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene og er en årlig konferanse for representanter i Statpeds nasjonale brukerråd, de faglige brukerrådene, ungdomsråd og andre representanter fra brukerorganisasjonene. Konferansen er åpen for andre samarbeidspartnere og øvrige interesserte.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 08.11.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.10.2023

  Tema: Hørsel

  Webinaret er for deg som underviser elever med hørselstap i grunnskolen. Webinaret tar for seg det psykososiale aspektet ved å ha et hørselstap, tilrettelegging av klasserom og undervisning, og bruk av digitale flater.

 • Afasidagene 2023

  Dato: 09.11.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.10.2023

  Tema: Afasi, ASK, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2023 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

  Kurset er gratis, men det er et begrenset antall plasser for fysisk deltagelse på Hovseter. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder. 

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2023

  Dato: 20.11.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 23.10.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 47 - 2023

  Dato: 20.11.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 06.11.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse på barnetrinnet

  Dato: 21.11.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever på 1.-7. trinn som bruker punktskrift. Temaet er sosial deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god inkluderingspraksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped. 

 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse for ungdom/voksne

  Dato: 23.11.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift på 8.-10. trinn, videregående skole og i voksenopplæring. Temaet for seminaret er sosial inkludering og deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god praksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped. 

 • Ervervet hjerneskade og pedagogisk tilrettelegging

  Dato: 01.12.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.11.2023

  Tema: Ervervet hjerneskade

  Fagdagen omhandler ulike former for ervervet hjernskade, utfall og spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. Fagdagen vil også ta for seg eksempler på god, tverrfaglig samhandling i laget rundt barnet med erververt hjerneskade. 

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 49/2023

  Dato: 04.12.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 06.11.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 07.12.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 11.12.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.11.2023

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

   

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024)

  Dato: 01.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.05.2024

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt kurs. Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2023 og 31.05.2024. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar.