Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Fjernundervisning i tegnspråk skoleåret 2021-22

  Dato: 01.08.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.05.2022

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte

  Dato: 17.08.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.08.2021

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte. Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 34 2021

  Dato: 23.08.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 09.08.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Språkforstyrrelser; veien fra kartlegging til gode tiltak

  Dato: 27.08.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.08.2021

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  I dette webinaret vil du få en grunnleggende innføring i hva utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD (tidligere Spesifikke språkvansker) er og hvordan du kan kartlegge og deretter legge til rette for og utgjøre en forskjell for elever med språkforstyrrelser.

 • Nettverk for lærere, Bergen 2021-22

  Dato: 01.09.2021 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 24.08.2021

  Tema: Tegnspråk

  Nettverk for lærere er et tilbud til skoler som har elever som mottar deltidsopplæring fra Statped i Bergen.
  Nettverket gir mulighet til å knytte kontakter på tvers av kommuner, legge til rette for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for lærerne rundt den tegnspråklige eleven. 

 • Ein skule med moglegheiter for alle

  Dato: 01.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.08.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  I dette webinaret vil du få tips og idear til tema å reflektere rundt i profesjonsfellesskapet. Overordna intensjon er at alle elevar skal kjenne at dei høyrer til, og at skolen er ein trygg stad å vere og å lære.

  Webinaret er ein del av ei rekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg kommune

  Dato: 02.09.2021 | Borgenhaugen
  Påmeldingsfrist: 01.08.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til aktivitesdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg. 

  Statped og Sarpsborg kommune har i år et prøveprosjekt med aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel. 

 • Webinar: Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 02.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.08.2021

  Tema: Syn

  Webinaret gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for punktskriftbrukere. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist. 

 • Innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

  Dato: 06.09.2021 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 23.08.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk.

 • Happy apping - spesialpedagogisk bruk av iPad

  Dato: 07.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 06.09.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Grunnleggende innstillinger. Vi viser innstillinger som gjør at iPaden blir et verktøy i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte

  Dato: 07.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kursert er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole

  Dato: 08.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Elever med hørselstap i videregående skole

  Statped arrangerer digitalt kurs for videregående skoler som har eller får elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det innebærer å leve med nedsatt hørsel. 

 • Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet

  Dato: 08.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 06.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  I dette webinaret vil du få innspel til korleis skulen kan planlegge for samanheng i undervisning med utgangspunkt i skulen og klassen sin plan når eleven har behov for ein individuell opplæringsplan (IOP).

 • ASK og pedagogisk bruk av apper

  Dato: 14.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Vi kommer med tips og ideer til hvordan bruke iPad i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) arbeid. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 14.09.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

 • TA(ktil)KOM(munikasjon) - Startpakke

  Dato: 15.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Syn, Tegnspråk

  Kurset er en innføring i kommunikasjon i taktil modalitet. Vi gir eksempler på dagligdagse situasjoner og tegn som passer til disse, og som kan brukes i barnehage, skole og hjem. 

 • Kom i gang med ASK

  Dato: 15.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.09.2021

  Tema: Autisme, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker

  Webinaret vil i hovedvekt handle om tips og råd for å komme i gang med å tilrettelegge for bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). 

 • Hvilken kommunikasjonsløsning passer for hvem?

  Dato: 15.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  I webinaret vil vi vise ulike ressurser og tips til hva som må undersøkes for å lage hypoteser om mulige egnede kommunikasjonsløsninger.

   

 • Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring

  Dato: 15.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein gjennom struktur og forutsigbarhet kan gje betre trivsel og meistring i barnehage og skule for barn og unge innanfor autismespekteret. Eksempla vil vere henta frå skulekvardagen, mens prinsippa vil vere gjeldande for både barnehage og skule.

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

   

 • Happy apping -produsering & bruk av digitale bøker

  Dato: 21.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.09.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Bli med og lag digitale bøker i appen Book Creator. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og gi konkrete tips på hvordan bruke digitale bøker i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning.

 • Korleis forstå atferd som utfordrar?

  Dato: 22.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå atferd som utfordrar dei vaksne i skule og barnehage. Overordna intensjon er å skildre at atferd som utfordrar oppstår i eit samspel mellom barn og unge og omgjevnaden.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenka til dei andre webinara lenger ned på sida. 

 • Personale som underviser elever med nedsatt syn 1. - 4. trinn

  Dato: 29.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.09.2021

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn.

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen

  Dato: 29.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i kvifor det er viktig å jobbe spesifikt med sosiale ferdigheiter for barn og unge innanfor autismespekteret. Vi vil sjå nærare på korleis ein i læringsmiljøet kan leggje til rette for utvikling av sosial kompetanse som er nyttig for trivsel og meistring i skulekvardagen.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

   

 • Personale som underviser elever med nedsatt syn 5. - 10. trinn

  Dato: 30.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.09.2021

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn. 

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Elevkurs for grunnskoleelever med hørselsvansker, 5. - 7. trinn bosatt i Ålesund kommune og deres foresatte.

  Dato: 05.10.2021 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 14.09.2021

  Tema: Hørsel

  Ålesund kommune og Statped midt skal i samarbeid arrangere et kurs for skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune. Kurset er talespråksbasert.

  Det skal også tilbys et eget digitalt kurs for elevenes pedagoger torsdag 7. oktober 2021.  

   

 • Happy apping - bruk av tankekart i læringsarbeidet

  Dato: 05.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Bli med og lag tankekart på iPad. Vi viser appene Inspiration Maps og Kidspiration Maps. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og ulike tips på hvordan tankekart kan brukes i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning. (Vi nevner også tankekartappene Mindomo og iThoughts).

 • Inkludering og ekskludering av sårbare barn i barnehagen

  Dato: 14.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2021

  Tema: Sammensatte lærevansker

  Kurset vil ha fokus på hva man kan gjøre når barn med store sammensatte lærevansker står i risiko for å falle ut av felleskapet.

 • Regionalt fagtorg 2021 - Agder

  Dato: 19.10.2021 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Sensoriske vanskar og tilrettelegging.

  Dato: 20.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå sensoriske vanskar blant barn og unge innan autismespekteret og korleis det opplevast å ha sensoriske vanskar. Med ei forståing rundt vanskane, kan ein lettare legge til rette for deltaking i det sosiale fellesskapet. 

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 43 2021

  Dato: 25.10.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.10.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Spesifikke språkvansker, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Flerspråklighet, Hørsel, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Happy apping-bruk av bilde/video i læringsarbeidet

  Dato: 26.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.10.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med og lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning.

 • Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til

  Dato: 27.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.10.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis du kan leggje til rette for kommunikasjon ved hjelp av alternative og supplerande kommunikasjonsformer (ASK) når barn og  unge heilt eller delvis manglar eit funksjonelt talespråk og i tillegg har autismespekterforstyrrelse (ASF).

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

  Dato: 28.10.2021 | Lillehammer
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.

 • "Saman om vår elev"

  Dato: 03.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.11.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Samarbeid mellom kontaktlærar og spesialpedagog er grunnleggande for å lykkast med eit inkluderande læringsmiljø. Webinaret vil omhandle korleis dette samarbeidet kan styrke deltaking, sosialt- og fagleg læringsutbytte for eleven, og korleis det kan bidra til å styrke og trygge laget rundt eleven.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.  

 • Afasidagene 2021

  Dato: 04.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2021 avholdes både fysisk på Hovseter (med forbehold om COVID-19-restriksjoner), og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Happy apping - iPad i arbeid med sosial læring

  Dato: 09.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.11.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper i arbeidet med sosial læring og utvikling. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet pals og Clips.

 • Sosiale ferdigheiter i barnehagen

  Dato: 10.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.11.2021

  Tema: Autisme, Utviklingshemming

  Dette webinaret vil gje innsikt i kvifor det er viktig å jobbe spesifikt med sosiale ferdigheiter for barn som har autismespekterforstyrring. Vi vil sjå nærare på korleis kan leggje til rette for utvikling av sosial kompetanse i barnehagen. 

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. Du melder deg på kvart einskilt webinar. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Spesialpedagogisk webinardag

  Dato: 17.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.11.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Er du opptatt av problemstillinger knyttet til inkludering og spesialpedagogiske temaer? Fagpersoner i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker, arrangerer en webinardag med ulike temaer. Innleggene er praksisnære og inneholder konkrete eksempler til bruk i skole og barnehage. Det vil være mulighet til å delta på chat og stille spørsmål til fagpersonene i løpet av dagen.

 • Happy apping - bruk av iPad i matematikk

  Dato: 23.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.11.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Vi vil gi noen eksempler på aktuelle apper og ressurser som kan bidra i spesialpedagogisk og inkluderende matematikkundervisning. Vi viser blant annet appene Book Creator, Kidspiration/Inspiration og Math Learning Center.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 30.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Syn

  Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49 2021

  Dato: 06.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 07.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 06.12.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 11.01.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.