Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 40/2022

  Dato: 03.10.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Følg med, ikke vent og se! Om språkforstyrrelser i førskolealder

  Dato: 13.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.10.2022

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  Kan barnet ha en språkforstyrrelse? I dette webinaret vil vi ha fokus på tidlig identifisering av barn med språkforstyrrelser. 

 • Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

  Dato: 14.10.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.06.2023

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 14.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.07.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. juli 2022 og 31. juli 2023. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

   

 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  Dato: 18.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 11.10.2022

  Tema: Syn

   Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.  

 • Samiske pedagogiske fagdager 2022

  Dato: 18.10.2022 | Trondheim
  Påmeldingsfrist: 29.09.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager 18.-19.10. 2022 i Trondheim.  

 • Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

  Dato: 19.10.2022 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 12.10.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Litterære opplevelser for alle

  Dato: 19.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Webinaret handler om hvorfor det er viktig at barn, unge og voksne som kommuniserer på alternative eller supplerende måter kan få tilgang på litterære opplevelser - og hvordan vi kan legge til rette for det.

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 20.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.10.2022

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 20.10.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Lær om skrivetrappa

  Dato: 21.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  I tidlig skriveutvikling skjer det mye. Den går fra å uttrykke en ide gjennom en krusedull, til å kunne skrive en  tekst som forstås av en annen person.

  Skriveveilederen som du får lære om i dette webinaret beskriver skriveutvikling i så små steg at det er mulig å observere, diskutere og vurdere hvor en person er i sin utvikling. Da kan vi lettere bli oppmerksomme på hva som er neste steg og tilrettelegge for det. 

   

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 2.

  Dato: 24.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs to av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig.

  Den tredje uken i kursrekken settes opp tidlig vår 2023. Dato for den tredje kursuken legges i kurskalender tidlig høst 2022.

 • SPOT 2022 : Tilgjengelig teknologi - for mulighet og mangfold

  Dato: 26.10.2022 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 10.10.2022

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

 • Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år/ foreldre til barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 26.10.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2022

  Tema: Syn

  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn som er blinde eller sterkt svaksynte. 

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 27.10.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser.

 • Matematikk for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift, 1. - 7. trinn

  Dato: 01.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.10.2022

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot mateamtikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

 • Elevkurs for elever i 2.-10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte, Oslo

  Dato: 07.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.10.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel.

 • Afasidagene 2022

  Dato: 10.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2022 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Introduksjon til språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 10.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.11.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  I dette webinaret vil du lære om hva utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er; og få eksempler på hvordan det kan se ut. Du vil også få vite om de vanligste tegnene på DLD, hvordan det kan påvirke barns fungering og se eksempler på hvordan du kan tilrettelegge.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 46/2022, Trondheim

  Dato: 14.11.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 15.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.11.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen

  Dato: 17.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.11.2022

  Tema: Syn

  I dette webinaret vil vi snakke om utvikling og tilrettelegging for barn med synsnedsettelse.

 • Kartlegging av språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 17.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 17.11.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en vanlig; men relativt lite kjent vanske. I dette webinaret vil vi snakke om hvordan man kan kartlegge ulike deler av et barns språk, og ellers hva man skal se etter om man er bekymret for et barns språk. Til slutt vil vi vise hvordan en språkforstyrrelse assosiert med en biomedisinsk tilstand kan se ut

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Flerspråklighet, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Tiltak for språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 24.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.11.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  I dette webinaret vil vi snakke om tilrettelegging for elever med språkforstyrrelser; og spesifikke tiltak for å bedre språkferdigheter. Vi vil snakke om hva du kan gjøre for disse elevene. Vi vil eksemplifisere ved bruk av case.

 • Webinar for barnehagepersonale som jobber med barn med CVI

  Dato: 29.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.11.2022

  Tema: Syn

  I dette webinaret vil vi snakke om synsvansker som går under betegnelsen CVI (cerebrale synsvansker).

 • Elevkurs for elever i 2.-10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte, Bergen

  Dato: 29.11.2022 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.11.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel.

 • Informasjon om Strakstilbudet (hørsel) for helsesykepleiere

  Dato: 29.11.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 21.11.2022

  Tema: Hørsel

  Kurs for helsesykepleiere om Strakstilbudet i Statped knyttet til barn med nedsatt hørsel. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49/2022, Trondheim

  Dato: 05.12.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.12.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.11.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elevkurs for elever i 2.-10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte, Tromsø

  Dato: 06.12.2022 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 08.11.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel.

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.12.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i tre uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn en. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2.