Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 28.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 28.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.05.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, og bruk av digitale flater i undervisning.

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 29.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
  Dag 1: 10:00 - 15:00
  Dag 2: 09:00 - 14:00.

   

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024 og 2024/2025)

  Dato: 31.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.05.2025

  Tema: Syn

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs).

 • Kurs i SHAPE CODING systemet

  Dato: 31.05.2024 | Nettkurs
  Påmeldingsfrist: 27.11.2023

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 23/2024

  Dato: 03.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 3 uke 23 - 2024

  Dato: 03.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 04.06.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.05.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, samt bruk av digitale flater i undervisning.

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 24/2024

  Dato: 10.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 21.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en videreføring av trinn 1.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 11.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk uke 32 - 2024

  Dato: 05.08.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.06.2024

  Tema: Tegnspråk

  Kurset gir kursdeltakere en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. Undervisningen foregår i plenum og i grupper med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. 

  Canvas vil bli brukt som digital opplæringsplattform

 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i videregående skole

  Dato: 13.08.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 11.08.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i videregående skole. Innholdet er likt i oppsatte kurs med andre tider, slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer for deg å delta

 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i videregående skole

  Dato: 14.08.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.08.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i videregående skole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og NAV Hjelpemiddelsentral. Innholdet er likt i ippsatte webinar med andre tider, slik at du kan velge hvilket tidspunt som passer best for deg å delta

 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i grunnskole

  Dato: 15.08.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.08.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt  hørsel og andre hørselsvansker i grunnskole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og Hjelpemiddelsentralene. Innholdet er likt i oppsatte webinar med andre tider slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for deg å delta.

 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i grunnskole

  Dato: 21.08.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.08.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i grunnskole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og Hjelpemiddelsentralene. Innholdet er likt i oppsatte webinar med andre tider slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for deg å delta.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 28.08.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.08.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.

  Dato: 01.09.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.12.2024

  Tema: Syn

  Det er mange barn i Norge som bruker lapp deler av barnehagedagen. Ofte får barnehagene lite informasjon når de har barn som bruker lapp på et øye. Webinaret gir deg en kort innføring om hvorfor barn bruker lapp, hvilke konsekvenser det kan ha, samt hvilke hensyn som bør tas. I tillegg får du tips og forslag til aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i arbeid med barn med lapp.   

 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tilrettelegging

  Dato: 01.09.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.12.2024

  Tema: Syn

  I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

  Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med barn i barnehagealder.

   

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 01.09.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.12.2024

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.

 • Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, VGS

  Dato: 04.09.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.08.2024

  Tema: Syn

  Elever som har nedsatt syn og har behov for forstørring eller opplesning av tekst, vil i varierende grad ha behov for tilrettelegging og tilpasninger i de ulike fagene i videregående skole. I dette webinaret vil vi gi råd og tips om ulike måter å tilrettelegge på med utgangspunkt i ordinær undervisning.

  Vi oppfordrer til samlet påmelding med flere kollegaer fra samme skole/PP-kontor. Det legges opp til å sitte sammen og drøfte underveis i webinaret.

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Stavanger

  Dato: 10.09.2024 | Hafrsfjord
  Påmeldingsfrist: 21.08.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, Grunnskole

  Dato: 10.09.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.09.2024

  Tema: Syn

  Målet er å gi personalet økt innsikt i god tilrettelegging for elever i grunnskolen (1.-10.trinn) med synsnedsettelse som leser visuelt. Innføringen tar utgangspunkt i læreplanverkets grunnleggende ferdigheter i overordnet del.

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Bergen

  Dato: 12.09.2024 | Laksevåg
  Påmeldingsfrist: 22.08.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 17.09.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.09.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Ervervet hjerneskade og oppfølging av barn og unge.

  Dato: 18.09.2024 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 11.09.2024

  Tema: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker

  Fagkonferansen gjennomføres i samarbeid mellom Statped, UNN og Habiliteringstjenesten i Tromsø, og omhandler ulike former for ervervet hjerneskade, behandlingslinjen for ervervet hjerneskade i de tre nordligste fylkene, fatique (hjernetretthet) samt pedagogisk rehabilitering og tilrettelegging i barnehager og skoler.

 • Stammeworkshop Trondheim

  Dato: 20.09.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 06.09.2024

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Oslo

  Dato: 25.09.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.08.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt for personale som jobber i grunnskole.

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Oslo

  Dato: 26.09.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.08.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt for personale som jobber i ungdomsskole og videregående skole.

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  Dato: 16.10.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.10.2024

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  Dato: 17.10.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.10.2024

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo

   

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Trondheim

  Dato: 23.10.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.09.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.