Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3, Bodø

  Dato: 25.01.2022 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 03.01.2022

  Tema: AD/HD, Afasi, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 01.02.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.01.2022

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Kurs for elever på 1.- 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte

  Dato: 08.02.2022 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.01.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

   

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10.trinn og deres foresatte

  Dato: 15.02.2022 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 18.01.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på ungdomstrinnet. 

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 16.02.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 03.02.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Spesialpedagogiske perspektiver på medbestemmelse og læring hos mennesker med multifunksjonshemming

  Dato: 17.02.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 17.02.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Multikonferansen 17.-18.februar blir endret fra å være et fysisk arrangement, til å bli digitalt. Dette på grunn av koronasituasjonen. 

  Mer detaljert informasjon er lagt ut på Statped

  Kurset omhandler god praksis og godt livsinnhold i møte med mennesker med store bistandsbehov. 

   

   

 • Norsk med tegnstøtte (NMT). Kurs for pedagoger som arbeider med barn med hørselstap

  Dato: 17.02.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.01.2022

  Tema: Hørsel

  Grunnleggende kurs i norsk med tegnsstøtte/tegn til tale. Målgruppen er pedagoger som arbeider med barn med hørselstap i barnehager og skoler. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 9 - 2022

  Dato: 28.02.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.01.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding. 

  Dette kurset er utsatt fra uke 2 til uke 9 - 2022

   

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 09.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.03.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Informasjon om Strakstilbudet (hørsel) for helsesykepleiere

  Dato: 09.03.2022 | 0000
  Påmeldingsfrist: 01.03.2022

  Tema: Hørsel

  Kurs for helsesykepleiere om Strakstilbudet i Statped knyttet til barn med nedsatt hørsel. 

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 17.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, kan dette kurset bli holdt digitalt.

 • Lær å lage taktile symboler og taktile planer

  Dato: 22.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming

  Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner.

  På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

 • Lær å lage taktile bøker

  Dato: 23.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2022

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Taktile bøker utfordrer motorikken og finmotorikken til personer med nedsatt syn/ kombinerte sansetap.

  På denne workshopen vil du få mulighet til å lage en taktil bok.

 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

  Dato: 23.03.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.03.2022

  Tema: Språk og tale

  Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
  I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7.trinn og deres foresatte

  Dato: 05.04.2022 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 15.03.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på mellomtrinnet. 

 • Kurs for personale som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn

  Dato: 21.04.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.04.2022

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse. 

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 1

  Dato: 26.04.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.04.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på våren og høsten 2022.   

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.  

 • Digitalt kurs for pedagoger på videregående skole om tilrettelegging av prøver og eksamen for elever med nedsatt hørsel

  Dato: 28.04.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.04.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Målet med vurdering er at eleven får vist sin kompetanse i faget. Hvordan gjør vi dette når eleven har utfordringer med lyd og tale ved nedsatt hørsel og hørselsvansker? Dette digitale kurset vil ta for seg hvordan du som pedagog kan tilrettelegge for at din elev får vist sitt fulle potensial under prøver og eksamen.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 2.-4. trinn og deres foresatte

  Dato: 03.05.2022 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 11.04.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på 2.-4. trinn.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 08.06.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.05.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 2

  Dato: 30.08.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.08.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på vår og høst 2022.   

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3

  Dato: 29.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt våren og høsten 2022. 

  Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.