Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 23/2023

  Dato: 05.06.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 28.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.06.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 17.08.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.08.2023

  Tema: Hørsel

  Webinaret vil ta for seg tema som tilrettelegging, inkludering og psykososiale aspekter ved det å være elev med hørselstap. Statped blir tilgjengelig for muntlige spørsmål i etterkant av webinaret. Lenke til digital plattform sendes pr. e-post.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 30.08.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.08.2023

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  Dato: 01.09.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp. 

  Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 1. mars 2023 og 1. september 2023. Alle påmeldte vil få en lenke til oppkobling til webinaret så snart den er klar.  

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 01.09.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 05.09.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 24.08.2023

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 20.09.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.08.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og vgs.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 26.09.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.09.2023

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 29.09.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.08.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 19.10.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 07.09.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet i barnehage

  Dato: 25.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2023

  Tema: Syn

  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet. 

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  Dato: 25.10.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.10.2023

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim 26. oktober.

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  Dato: 26.10.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.10.2023

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo 25. oktober.

 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse på barnetrinnet

  Dato: 21.11.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever på 1.-7. trinn som bruker punktskrift. Temaet er sosial deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god inkluderingspraksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped. 

 • Synsnedsettelser og sosial deltakelse for ungdom/voksne

  Dato: 23.11.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift på 8.-10. trinn, videregående skole og i voksenopplæring. Temaet for seminaret er sosial inkludering og deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god praksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped.