Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar om hvordan syn påvirker kommunikasjon og sosial interaksjon

  Dato: 21.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er kommunikasjon og sosial interaksjon for elevar med moderat og alvorleg synssvekking.

 • Nettbasert kurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn

  Dato: 22.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.04.2021

  Tema: Syn

  Dette grunnkurset består av 2 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2.  Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Webinar: Lesing og teknologi for de med synssvekkelse

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er lesing og teknologi for elevar med moderat og alvorleg synssvekking. 

 • Happy apping - ASK på iPad

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi kommer med tips og ideer til hvordan bruke iPad i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) arbeid. Vi jobber mest i forhold til ASK og grafiske symboler. Vi viser blant annet appen Book Creator.

 • ASK webinarrekke med fleirfagleg tema. Skriftspråklege ferdigheiter, Literacy og ASK

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.04.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis dei tidlege erfaringane med skriftspråket kan tas inn i lese- og skriveopplæringa. Ved å få moglegheita til å lære å skrive vil barn kunne formidle seg sjølvstendig og ta del i skulen sin undervisning. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Tactile Reading 2021

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.04.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Save the dates 29th and 30th April 2021 to share ideas, find inspiration and enhance your knowledge within the field of tactile reading.

 • Webinar for barnehagepersonale som jobber med barn med cerebral synshemming, CVI

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.04.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn

  Cerebral synshemming, CVI, er den vanligste synshemmingen i den vestlige verden i dag. Barn med CVI har ofte et sammensatt vanskebilde, og det er mange hensyn å ta i løpet av en barnehagehverdag. 

 • Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Digitalt Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 uke 18 2021

  Dato: 03.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt tegnspråkkurs påbygg, del 2

  Dato: 04.05.2021 | Canvas
  Påmeldingsfrist: 22.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på "Tegnspråkkurs påbygg, del 1"

  Kurset er gratis.

   

 • ASK webinarrekke med flerfaglig tema. Grafisk symbolkommunikasjon for barn med autismespekterforstyrrelser

  Dato: 04.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.04.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Når barn med autisme skal lære å kommunisere med alternative kommunikasjonsformer er det ikkje alltid nok å bli eksponert for ASK. I dette webinaret vil du få ei kort innføring i metodikken PECS, og få nokre andre praktiske tips/metodar som aukar sjansen for å komme i gang med ASK. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Webinar for barnehagepersonale som jobber med barn med cerebral synshemming, CVI

  Dato: 11.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.05.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn

  Cerebral synshemming, CVI, er den vanligste synshemmingen i den vestlige verden i dag. Barn med CVI har ofte et sammensatt vanskebilde, og det er mange hensyn å ta i løpet av en barnehagehverdag. 

 • ASK webinarrekke med fleirfagleg tema. Atypisk kommunikasjonsutvikling - møte, kartlegge og strukturere tidleg kommunikasjon.

  Dato: 11.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.05.2021

  Tema: Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Dette webinaret gir innblikk i tidleg kommunikasjonsutvikling og omhandler særskilt dei som av ulike årsaker har ei atypisk utvikling. Du vil få ei kort innføring i korleis møte, kartlegge og strukturere tidleg kommunikasjon. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • ASK webinarrekke med fleirfaglig tema. Syn og bruk av ASK

  Dato: 18.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.05.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Syn

  Dette webinaret viser nokre ulike deler av synsfunksjonen, og korleis ein kan oppdage synsvanskar. Vi vil gje døme på god tilrettelegging for stimulering av synet og korleis ein kan jobbe med ASK og barn som har utfordringar med synsfunksjonen. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Webinar for personale som jobber med elever som er svaksynte, 1.-10. trinn

  Dato: 19.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for elever som er svaksynte, og muligheter for tilrettelegging i skolen.

 • ASK webinarrekke med fleirfagleg tema: Erverva hjerneskade og ASK

  Dato: 25.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.05.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Ervervet hjerneskade

  Dette webinaret  viser korleis du kan legge til rette for å støtte eit barns veg til ein ny måte å kommunisere på etter erverva hjerneskade. Vi nytter en modell som vi har laga etter inspirasjon frå nevromedisinsk forståing. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

 • Literacy for alle i barnehage, skole og voksenliv

  Dato: 26.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.05.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  På konferansen vil du få inspirasjon og tips om hvordan du kan gi ALLE, også personer som bruker ASK, erfaringer med skriftspråket gjennom lesing, skriving og aktiviteter med bokstaver, samtidig som dere har det gøy sammen! Ikke alle vil bli selvstendige i lesing og skriving, men alle skal få mulighet for læring ut fra egne forutsetninger. Kunnskap om bokstaver og skrift kan gi personer som bruker ASK økt mulighet for å kunne uttrykke seg mer presist.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 27.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.05.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i vårens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Digitalt møtepunkt for 1. og 2. trinnselever, bosatt i Trøndelag eller Møre og Romsdal

  Dato: 01.06.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 18.05.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Når vi er forhindret i å møtes til fysiske elevkurs, inviterer Statped midt til et digitalt møtepunkt for 1. og 2. trinnselever med hørselsvansker, bosatt i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Møtepunktet er basert på norsk talespråk. 

 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

  Dato: 01.06.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.05.2021

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
  I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

 • Spesialpedagogisk webinardag

  Dato: 03.06.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.06.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Er du opptatt av problemstillinger knyttet til inkludering og spesialpedagogiske tema i skolen? Fagpersoner i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker, arrangerer en webinardag med ulike tema. Innleggene er praksisnære, og inneholder konkrete eksempler til bruk i skole og barnehage. Det vil være mulighet til å delta på chat og stille spørsmål til fagpersonene i løpet av dagen.  

 • Digitalt møtepunkt for 3. og 4. trinnselever, bosatt i Trøndelag eller Møre og Romsdal

  Dato: 03.06.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 20.05.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Når vi er forhindret i å møtes til fysiske elevkurs, inviterer Statped midt til et digitalt møtepunkt for 3. og 4. trinnselever med hørselsvansker, bosatt i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Møtepunktet er basert på norsk talespråk. 

 • Webinar for personale som jobber med barn som er svaksynte 3-6 år

  Dato: 09.06.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.05.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barnehagebarn som er svaksynte med og uten tilleggsvansker, og muligheter for tilrettelegging i barnehagen og overgang til skole.

   

 • Digitalt Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 25 2021

  Dato: 21.06.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.06.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg kommune

  Dato: 02.09.2021 | Borgenhaugen
  Påmeldingsfrist: 20.06.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til aktivitesdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg. 

  Statped og Sarpsborg kommune har i år et prøveprosjekt med aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel. 

 • Elevkurs for grunnskoleelever med hørselsvansker, 5. - 7. trinn bosatt i Ålesund kommune og deres foresatte.

  Dato: 05.10.2021 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 14.09.2021

  Tema: Hørsel

  Ålesund kommune og Statped midt skal i samarbeid arrangere et kurs for skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune. Kurset er talespråksbasert.

  Det skal også tilbys et eget digitalt kurs for elevenes pedagoger torsdag 7. oktober 2021.  

   

 • Regionalt fagtorg 2021 - Agder

  Dato: 19.10.2021 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

  Dato: 28.10.2021 | Lillehammer
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.