Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 07.12.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.11.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.11.2023

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 2/2024

  Dato: 08.01.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 11.12.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 2/2024

  Dato: 08.01.2024 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 17.12.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 3/2024

  Dato: 15.01.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 11.12.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 3/2024

  Dato: 15.01.2024 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 31.12.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging. Dette er trinn 2 i rekken av 3 kursuker. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 17.01.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.12.2023

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  Dato: 31.01.2024 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.01.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.

 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 01.02.2024 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.01.2024

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 8/2024

  Dato: 19.02.2024 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.02.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging. Dette er trinn 3 av i rekken av 3 kursuker.

 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  Dato: 23.04.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.

 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 24.04.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024)

  Dato: 01.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.05.2024

  Tema: Syn

  Dette er et digitalt kurs. Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2023 og 31.05.2024. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 28.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 04.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet.