Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning våren 2020 - nettbasert

  Dato: 01.01.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2019

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Innføringskurs i teiknspråk

  Dato: 06.01.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 13.12.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er eit 2 vekers kurs for alle som ynskjer ei innføring i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 07.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.12.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Minoritetsspråklige barn og unge med særskilte behov

  Dato: 09.01.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 03.01.2020

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistene/lærere og ungdomsveiledere).

 • Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 14.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.12.2019

  Tema: Syn

  I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

 • Elevkurs for elever på 6. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 15.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.12.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 6. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være tekniske hjelpemidler.

 • Kurs for elever på 2. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 21.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.12.2019

  Tema: Syn

  I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

 • Fagdag om auditive prosesseringsvansker (APD)

  Dato: 22.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Auditiv prosesseringsvanske ble nylig en diagnose i norsk utgave av ICD-10.

  Ønsker du å lære mer om den hjernerelaterte hørselsvansken APD kan du melde deg på denne fagdagen. Fagdagens hensikt er å heve relevante faginstansers kompetanse, slik at barn og unge med diagnosen APD får best mulig oppfølging.

 • Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale

  Dato: 28.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Syn

  Statped sørøst avdeling syn arrangerer kurs for pedagoger, assistenter og annet personale som gir opplæring til elever som bruker punktskrift

 • Elevkurs for elever på 5. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 5. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være mangfold.

 • Når brukeren setter agendaen

  Dato: 04.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.01.2020

  Tema: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Hvert år arrangeres en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

 • Kurs for elever med stamming på 2. - 4. trinn og deres foresatte

  Dato: 05.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Barnegruppe, for elever på 2. - 4. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Meningsfulle dager i barnehage og skole for barn med multifunksjonshemming.

  Dato: 07.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.01.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Søkelys på kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon og relasjonstenkning som grunnlag for tillit og tilhørighet.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse

  Dato: 11.02.2020 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften sosial utvikling og deltakelse, legges det vekt på sosial kompetanse, kommunikasjon, samspill og hvordan man best tilrettelegger for aktiv deltakelse fra barnets side.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

   

 • 1.trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 11.02.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø. 

 • Kurs for elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 11.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Norsk med tegnstøtte

  Dato: 12.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) er en måte å støtte norsk tale med tegn. Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 1.-2.trinn - veke 7

  Dato: 12.02.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Språklydsvansker og kartlegging

  Dato: 12.02.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 27.01.2020

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Tema for kurset er språklydsvansker hos barn, kartleggingsverktøyet Diffkas og tiltak.

 • Elevkurs for elever på 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 13.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være lyd.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 13.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.02.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Hvordan forstår vi inkludering i barnehagen? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

  Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.01.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 03.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 6.trinn - veke 10

  Dato: 04.03.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for elever med stamming på 5.-7. trinn og deres foresatte

  Dato: 04.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Barnegruppe, for elever på 5. - 7. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Elevkurs for elever på 3. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 05.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 3. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være vennskap.

 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Kurs for elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 17.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Innføringskurs i tegnspråk

  Dato: 17.03.2020 | Alta
  Påmeldingsfrist: 25.02.2020

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

  Dato: 18.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.02.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.02.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 24.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.02.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Elevkurs for elever på 2.- 4. trinn med foresatte

  Dato: 31.03.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 2. til 4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Parallelt med elevkurset vil det arrangeres et hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

  Dato: 01.04.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Kurs for elever på 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 14.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for elever på 1. - 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 15.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.02.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1. - 4. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 5.trinn - veke 16

  Dato: 15.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 18.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Elevkurs for elever på 2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 23.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 2. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være språklig samhandling.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 8.trinn - veke 18

  Dato: 27.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Elevkurs for elever på 1. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Elevkurs for elever på 1.-4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte - Kristiansand

  Dato: 12.05.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 16.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Kurs for elever på 8 -9. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 9.trinn - veke 21

  Dato: 18.05.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 22.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 02.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.04.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.