Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
21.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Heimdal, Trondheim 18.09.2017
26.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser Autismespekterforstyrrelser, Syn Oslo 04.09.2017
27.09.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tegnspråk Oslo 13.09.2017
27.09.2017 Kurs for personale og rådgivere som arbeider med barn med moderat og alvorlig synssvekkelse i barnehagen Syn Oslo 30.08.2017
27.09.2017 Kursrekke i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Samling 3 - Parallelle kurs/workshop Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 14.09.2017
27.09.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansund N 20.09.2017
28.09.2017 IPad for mestring og læring AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Alta 24.09.2017
02.10.2017 Oppfølging av "Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon" Hørsel, Tegnspråk Bergen 20.09.2017
03.10.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 26.09.2017
03.10.2017 Fagdag - Cochleaimplantat (CI) og lyttetrening Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal, Trondheim 24.09.2017
04.10.2017 Kurs for foreldre til 10.trinnselevar Hørsel Bergen 15.09.2017
04.10.2017 Kurs for 10.trinnselevar Hørsel Rådal 15.09.2017
04.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Tromsø Annet, Språk og tale Tromsø 25.09.2017
05.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Hell Annet, Språk og tale Hell, Trondheim 20.09.2017
09.10.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 14.08.2017
10.10.2017 Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge 2017 Annet Tromsø 22.09.2017
12.10.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 28.09.2017
12.10.2017 Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år Syn Oslo 14.09.2017
13.10.2017 Tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 06.10.2017
17.10.2017 Multifunksjonshemming: Muligheter - når ingenting går av seg selv Afasi, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming Kristiansand 01.10.2017
17.10.2017 Kommunikative relasjoner modul 3 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Oslo 05.10.2017
17.10.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 29.09.2017
18.10.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 06.10.2017
18.10.2017 Inkludering lønner seg! Seminar for skoleledere Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.10.2017
18.10.2017 Konkret og visuell matematikk med Numicon, med særlig tanke på elever i matematikkvansker Matematikkvansker Kristiansand 01.10.2017
18.10.2017 Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre Hørsel, Sammensatte lærevansker Oslo 27.09.2017
19.10.2017 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) Oslo 09.10.2017
23.10.2017 Filmlansering: Når barnet stammer Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 09.10.2017
24.10.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 16.10.2017
24.10.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3. - 7. trinn Syn Oslo 24.09.2017
24.10.2017 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel Oslo 29.09.2017
24.10.2017 ASK Basiskurs Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
24.10.2017 Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 43-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 04.10.2017
25.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Oslo 08.09.2017
25.10.2017 ASK kartlegging som grunnlag for tiltak Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
26.10.2017 Afasidagene 2017 Afasi Oslo 26.09.2017
26.10.2017 PedPad - pedagogisk bruk av iPad i grunnskulen AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Stavanger 13.10.2017
26.10.2017 IPad for mestring og læring Sammensatte lærevansker Alta 22.10.2017
27.10.2017 Tourettes syndrom - kjennetegn og tilrettelegging Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Kristiansand 13.10.2017
30.10.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 23.10.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift Syn Heimdal, Trondheim 06.09.2017
31.10.2017 Gruppetreff for barn med stamming på 2.-4. trinn Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 17.09.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Oslo 08.09.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 20.10.2017
02.11.2017 Foreldresamling - samling for foreldre til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skule -Bergen Annet Paradis, Bergen 13.10.2017
07.11.2017 Tegn for slekt og venner Hørsel Oslo 16.10.2017
09.11.2017 Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap Hørsel Oslo 16.10.2017
14.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Spesifikke språkvansker, Språk og tale Tromsø 01.11.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart ( 3 - 4 år) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 01.11.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart (3 - 4 år) - Stavanger Hørsel Stavanger 01.11.2017
14.11.2017 Norsk med teiknstøtte ( NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 27.10.2017
14.11.2017 Gruppetreff for barn med stamming på mellomtrinnet Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.10.2017
14.11.2017 Undervisning av elever som bruker punktskrift på 1.-13. trinn. Påbyggingskurs. Syn Heimdal, Trondheim 01.11.2017
15.11.2017 Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 3 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 05.11.2017
15.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Bodø Sammensatte lærevansker, Språk og tale Bodø 01.11.2017
15.11.2017 Kursrekke i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Samling 4 - Parallelle kurs/workshop Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 01.11.2017
15.11.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Grong 05.11.2017
15.11.2017 Foreldresamling - samling for foreldre til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole - Trondheim Annet Heimdal, Trondheim 20.10.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
21.11.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 47) Syn Heimdal, Trondheim 26.09.2017
21.11.2017 Foreldresamling - samling for foreldre til barn og unge med særskilte behov i barnehage og grunnskole - Bodø Annet Bodø 01.11.2017
22.11.2017 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5. trinn Hørsel Oslo 20.10.2017
24.11.2017 Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Hørsel, Sammensatte lærevansker Oslo 10.11.2017
29.11.2017 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Gjøvik 27.10.2017
30.11.2017 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 15.11.2017
30.11.2017 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 21.11.2017
04.12.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 27.11.2017
04.12.2017 Foreldresamling - samling for foreldre til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole - Kristiansand Hørsel Kristiansand 01.11.2017
05.12.2017 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 15.10.2017
06.12.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 27.11.2017
06.12.2017 Elevkurs 7.trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
06.12.2017 Kurs for foresatte til elever i 7. trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
07.12.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 23.11.2017
08.12.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.12.2017
11.12.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 16.10.2017
12.12.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.12.2017
03.01.2018 Tegn for slekt og venner Hørsel Oslo 20.11.2017
10.01.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. trinn Hørsel Oslo 01.12.2017
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 12.09.2017
29.01.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 15.01.2018
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 05.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 16.01.2018
30.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 05/2018) Syn Oslo 20.10.2017
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 16.01.2018
30.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Stavanger Annet, Språk og tale Stavanger 05.01.2018
06.02.2018 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2018
07.02.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 9. trinn Hørsel Oslo 05.01.2018
08.02.2018 Stammebehandling - internasjonale perspektiver Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 04.01.2018
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 15.10.2017
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
07.03.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 6. trinn Hørsel Oslo 02.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 20.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 20.02.2018
13.03.2018 Kurs for elever på 5. - 7..trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 13.02.2018
19.03.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 05.03.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Bergen Hørsel Paradis, Bergen 28.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Stavanger Hørsel Stavanger 28.03.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 04.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Stavanger Hørsel Stavanger 04.04.2018
23.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 28.03.2018
02.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 05.04.2018
23.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 23.04.2018
24.05.2018 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 20.04.2018
30.05.2018 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 27.04.2018