Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Happy apping - åpen time

  Dato: 03.12.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.12.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

   

 • Webinar for personale som jobber med barn som er svaksynte, 0-3 år

  Dato: 10.12.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.12.2020

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er svaksynte med og uten sammensatte vansker sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.  

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning våren 2021 - nettbasert

  Dato: 02.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.12.2020

  Tema: Flerspråklighet

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 uke 02 2021

  Dato: 11.01.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.12.2020

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  Dato: 20.01.2021 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 13.12.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Kurset gir en innføring i ASK med fokus på bruk av tegn til tale og papirbaserte kommunikasjonsløsninger i form av grafiske symboler. Kurset omfatter to fysiske dager og èn oppfølgingsdag digitalt. Kurset er praktisk rettet og det legges opp til aktiv deltakelse. 

 • Webinar for personale som jobber med elever som er svaksynte, 1.-10. trinn

  Dato: 27.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.01.2021

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for elever som er svaksynte, og muligheter for tilrettelegging i skolen.

 • Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT

  Dato: 28.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

 • Grunnleggande kurs for tilsette i barnehage og PPT

  Dato: 29.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i barnehagemiljø.

 • Statpeds brukerkonferanse 2021 - Universell utforming

  Dato: 02.02.2021 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 12.01.2021

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Hvordan kan vi ved hjelp av Universel Utforming sikre at alle får muligheten til å leke, lære, jobbe og leve sine liv på lik linje med alle andre?

 • Kurs for personale som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker

  Dato: 09.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.01.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset gir en kort innføring i kartlegging av synsfunksjon, fordypning i CVI og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) med fokus på tiltak.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 17.02.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

   

   

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 uke 10 2021

  Dato: 08.03.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.02.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.04.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.03.2021

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 18 2021

  Dato: 03.05.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.04.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.