Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn

  Dato: 15.04.2020 | 0000
  Påmeldingsfrist: 02.04.2020

  Tema: Syn

  Dette grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

   

 • Elevkurs for elever på 2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 23.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 2. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være språklig samhandling.

 • Taktil kommunikasjon - hvordan se språket som kommer fra kroppen

  Dato: 28.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.04.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Tegnspråk

  Kurset fokuserer på grunnelggende kommunikasjon som kommer fra den taktil-kroppslige modaliteten. Det vil bli fokus på videoanalyse av språklige uttrykk og hvordan man kan se, møte og fortolke disse.

 • Elevkurs for elever på 1. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Foreldresaming - for foreldre som har barn med kombinerte syns - og hørselstap/døvblindhet, mellom 0 og 18 år

  Dato: 29.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.04.2020

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Samlingen tar for seg temaer som kan være nyttig å få informasjon om når det gjelder barn og unge med kombinerte syns -og hørselstap og døvblindhet i barnehage og grunnskole. Det vil bli mulighet til erfaringsdeling og snakke med andre foreldre, samt fagpersoner i Statped

 • PPT-lederkonferansen 2020

  Dato: 05.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.03.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring, og vi spør: 

  Hvordan skal vi samhandle og realisere målet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap? Hvordan kan vi som ledere jobbe sammen om å komme tetter på barna og ungdommene?

   

 • Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

  Dato: 07.05.2020 | 0000
  Påmeldingsfrist: 21.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet.

 • Elevkurs for elever på 1.-4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte - Kristiansand

  Dato: 12.05.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 16.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Matematikkvansker: Ulike innfallsvinkler og forslag til kunnskapsbaserte tiltak

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.05.2020

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom

  Kurset omhandler matematikkvansker, sett i lys av teori og kunnskapsbasert praksis. Bredde knyttet til forståelsen av matematikkvansker vil være i fokus sammen med elevens stemme, tiltakstenkning og læringsmiljø. 

 • Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling (utsatt pga. Koronaviruset)

  Dato: 26.05.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 10.05.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå /er i sin tidlige språkutvikling.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 27.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.05.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen.