Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 01.03.2018
04.04.2018 Kurs for foreldre som har barn med ensidig hørselstap (1-10 trinn) Hørsel Oslo 21.03.2018
09.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1, Ålesund, 2018 Hørsel, Tegnspråk Ålesund 26.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Bergen Hørsel Paradis, Bergen 28.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Stavanger Hørsel Stavanger 28.03.2018
12.04.2018 Fagdag i nevropedagogikk: Nevropedagogisk tilnærming i arbeidsinkludering og videregående opplæring Ervervet hjerneskade Gjøvik 23.03.2018
16.04.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 19.02.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
17.04.2018 Språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet belyst teoretisk og ved bruk av videoanalyse Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 08.04.2018
17.04.2018 Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt hørsel Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 30.03.2018
18.04.2018 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn. Hørsel Alta 03.04.2018
19.04.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 04.04.2018
19.04.2018 Felles fagdag PPT-ansatte Trøndelag, fagansatte Statped midt Hørsel Heimdal, Trondheim 12.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 04.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Stavanger Hørsel Stavanger 04.04.2018
23.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel Stavanger 13.04.2018
25.04.2018 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 18.04.2018
26.04.2018 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Øvrige temaer, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.04.2018
02.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 05.04.2018
03.05.2018 Elevkurs 1.-2. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 03.04.2018
03.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-2. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 03.04.2018
03.05.2018 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn Oslo 19.04.2018
03.05.2018 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Øvrige temaer, Autisme, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 25.04.2018
03.05.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Bergen. Samling 2 Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 27.04.2018
04.05.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Førde. Samling 2 Sammensatte lærevansker Førde 27.04.2018
08.05.2018 Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 4 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 27.04.2018
08.05.2018 Fagdag Auditive prosesseringsvansker APD Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 20.04.2018
15.05.2018 OneNote i læringsarbeidet - god bruk som inkluderer AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 01.05.2018
22.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 08.05.2018
23.05.2018 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 02.05.2018
23.05.2018 Norsk med teiknstøtte Hørsel, Tegnspråk Bergen 27.04.2018
23.05.2018 Tegn for slekt og venner Hørsel, Tegnspråk Oslo 27.04.2018
24.05.2018 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Elevkurs 3.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 3.-4. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 20.04.2018
28.05.2018 Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 07.05.2018
28.05.2018 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 27.04.2018
29.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Holmestrand 09.05.2018
30.05.2018 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 27.04.2018
30.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn Hørsel Kristiansand 27.04.2018
31.05.2018 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 22.05.2018
31.05.2018 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Øvrige temaer, Autisme, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 18.05.2018
05.06.2018 Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.04.2018
11.06.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2, Ålesund, 2018 Hørsel, Tegnspråk Ålesund 28.05.2018
11.06.2018 Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon Hørsel, Tegnspråk Bergen 30.04.2018
12.06.2018 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 01.06.2018
19.06.2018 IOP, Veien og målet Sammensatte lærevansker Heimdal, Trondheim 08.06.2018
10.09.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 HØST 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 27.08.2018
13.09.2018 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Stavanger Hørsel Stavanger 03.09.2018
24.09.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018 Hørsel, Tegnspråk Ålesund 10.09.2018
15.10.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 01.10.2018
17.10.2018 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring Hørsel Tromsø 17.09.2018
18.10.2018 Matematikkvansker - En innføring i arbeid med matematikkvansker Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Gjøvik 01.10.2018
26.11.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 12.11.2018