Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 28.05.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 28.05.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.04.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 29.05.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 11.05.2018

  Tema: Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 30.05.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 08.05.2018

  Tema: Hørsel

  Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

 • Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

  Dato: 30.05.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 08.05.2018

  Tema: Hørsel

  Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

 • Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

  Dato: 31.05.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.05.2018

  Tema: AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 31.05.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.05.2018

  Tema: Øvrige temaer, Autisme, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Når barnet stammer - digitalt foreldrekurs

  Dato: 31.05.2018 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.05.2018

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Det digitale kurset gir en innføring i hva stamming er, hvordan foreldre og barnehage kan tilrettelegge for et barn som stammer og logopediske behandlingsalternativer i barnehagealder. I etterkant blir det lagt opp til erfaringsutveksling mellom deltakerne i grupper, ledet av kursholderne.

   

 • Frokostseminar: Barnehagens betydning for barns psykososiale fungering

  Dato: 31.05.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.05.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Statped FoU inviterer til frokostseminar som drøfter betydningen av å forstå psykososial fungering hos barn med særskilte behov, som forutsetning for å legge til rette for en barnehagehverdag som bidrar til trivsel, lek og læring.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2, Ålesund, 2018

  Dato: 11.06.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 28.05.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

 • Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon

  Dato: 11.06.2018 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 30.05.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er eit 1 vekers kurs for alle som ynskjer ei innføring i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon.

  Undervisning måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00 - med unntak av måndag 11.06.2018 då kurset startar kl. 11.00.

 • Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs

  Dato: 12.06.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.06.2018

  Tema: AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Øvingsbasert PC-kurs for lærere og PP-rådgivere som vil bli kjent med god programvare og arbeidsmåter for elever med sammensatte lærevansker. Kurset presenterer arbeidsmåter som er mest relevant for elever med språk-, lese- og skrivevansker og/eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

   

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 12.06.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.06.2018

  Tema: Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Når barnet stammer - digitalt foreldrekurs

  Dato: 15.06.2018 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.06.2018

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Det digitale kurset gir en innføring i hva stamming er, hvordan foreldre og barnehage kan tilrettelegge for et barn som stammer og logopediske behandlingsalternativer i barnehagealder. I etterkant blir det lagt opp til erfaringsutveksling mellom deltakerne i grupper, ledet av kursholderne.

   

 • IOP, Veien og målet

  Dato: 19.06.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 08.06.2018

  Tema: Sammensatte lærevansker

  Deltagelse som mål og metode i arbeid med barn og ungdom med omfattende funksjonsnedsettelser

 • Fagtorg 2018 for PP - tjenesten, skoleeier og barnehagemyndighet i Midt-Norge

  Dato: 28.08.2018 | Hell, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.06.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring – hvordan skal vi lykkes bedre med å inkludere barn og unge med særskilte behov i fellesskapet og gi dem godt læringsutbytte?  Statped midt med samarbeidspartnere inviterer til Fagtorg 2018. Velkommen! 

   

  Målet med konferansen er å skape engasjement og debatt innen det spesialpedagogiske området. Årets hovedtema er inkludering, flerkulturalitet og digitalisering. For at du som deltager skal få best mulig læringsutbytte byr vi på både diskusjoner og interaktivitet underveis i programmet.

   

  Fagtorg 2018 arrangeres i et samarbeid mellom PP-tjenesten i Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Statped midt.

   

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 28.08.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.08.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn

  Dato: 29.08.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 03.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 03.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 06.09.2018 | Vestnes
  Påmeldingsfrist: 30.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

  Kurset holdes på Vestnes fjordhotell i Møre og Romsdal

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 HØST 2018

  Dato: 10.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 4. trinn, Akershus, Østfold, Oslo

  Dato: 11.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging og læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar

  Dato: 12.09.2018 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10. trinn, Akershus, Oslo og Østfold

  Dato: 12.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Stavanger

  Dato: 13.09.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 13.09.2018 | Namsos
  Påmeldingsfrist: 05.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselvansker

  Kurset holdes i Namsos i Trøndelag

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Hedmark og Oppland

  Dato: 18.09.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse

   

 • Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde

  Dato: 19.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og teknikker i mobilitet og orientering.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Aust- og Vest-Agder

  Dato: 19.09.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 20.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018

  Dato: 24.09.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2018

  Dato: 15.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring

  Dato: 17.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 17.09.2018

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger, opplæringsansvarlige og PPT med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Parallelt med kurset arrangeres kurs for elever og foresatte. For påmelding til dette kurset, må PPT kontaktes.

 • Matematikkvansker - En innføring i arbeid med matematikkvansker

  Dato: 18.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Innføring i arbeidet med matematikkvansker

  - Teori

  - Utredningsprosessen

  - Tiltak

 • Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

  Dato: 18.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

   

 • Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 5

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2018

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Kartlegging av og fokus på språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet via videoanalyse

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 23.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 09.10.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • OneNote i læringsarbeidet - god bruk som inkluderer

  Dato: 31.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Øvingsbasert kurs spesielt rettet mot lærere og PP-rådgivere som jobber i ungdsomstrinn og videregående. Kurset presenterer arbeidsmåter som er relevant for elever med språk-, lese- og skrivevansker og/eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

   

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 06.11.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 26.10.2018

  Tema: Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.11.2018

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2018

  Dato: 26.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.11.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.10.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.