Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 03.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 6.trinn - veke 10

  Dato: 04.03.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 12.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for elever med stamming på 5.-7. trinn og deres foresatte

  Dato: 04.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Barnegruppe, for elever på 5. - 7. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Elevkurs for elever på 3. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 05.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 3. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være vennskap.

 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming. Eksempler på godt arbeid og gode løsninger

  Dato: 12.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 25.02.2020

  Tema: Multifunksjonshemming

  Dette er et kurs som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre og alle andre som har et ønske om  å skape et godt livsinnhold for mennesker med multifunksjonshemming.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

  Dato: 13.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.03.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker)

  Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 uke 12 2020

  Dato: 16.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.03.2020

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i og på norsk tegnspråk.               

   

   

 • Kurs for elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 17.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Innføringskurs i tegnspråk

  Dato: 17.03.2020 | Alta
  Påmeldingsfrist: 25.02.2020

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

  Dato: 18.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Deafblindness, population, definition and identification.

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2020

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Understanding Deafblindness - Historical legacy within a Nordic perspective.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 24.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.02.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

  Dato: 24.03.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 10.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå /er i sin tidlige språkutvikling.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 25.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.03.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Minoritetsspråklige barn og unge med særskilte behov

  Dato: 26.03.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 19.03.2020

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistene/lærere og ungdomsveiledere).

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale

  Dato: 31.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.03.2020

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er et nybegynnerkurs. Det er beregnet for personale som jobber med barn/elever som har nedsatt hørsel eller barn/elever som av andre årsaker bruker tegn i barnehage eller på barnetrinn i skolen, eller som har behov for å visualisere deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling.  

  Erfaringsutveksling blir vektlagt.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 2.- 4. trinn med foresatte

  Dato: 31.03.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever med nedsatt hørsel på 2. til 4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Parallelt med elevkurset vil det arrangeres et hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 31.03.2020 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 20.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

 • Matematikkvansker og spesialpedagogisk tilrettelegging

  Dato: 31.03.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 13.03.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Statped ønsker velkommen til fagdag om matematikkvansker med fokus på tilrettelegging - med og uten bruk av teknologi.

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

  Dato: 01.04.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Happy Apping - lese- og skrivestøtte

  Dato: 02.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.03.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Todagers øvingsbasert kurs i bruk av digitale verktøy. På første kursdag går vi gjennom programmer som kursdeltakerne skal prøve ut før neste kursdag. Kurset er rettet mot fagpersoner som jobber med barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker. Kursdeltakerne må ta med eget nettbrett eller datamaskin.

 • Miniseminar: Tilgjengelighetsinnstillinger i Office365

  Dato: 02.04.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 31.03.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom

  Øvingsbasert miniseminar med fokus på de nye tilgjengelighetsinnstillingene i Office 365. 

   

 • Kurs for elever på 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 14.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for elever på 1. - 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 15.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1. - 4. trinn

   

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 5.trinn - veke 16

  Dato: 15.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 18.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

  Dato: 15.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.04.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 2020 UKE 17

  Dato: 20.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 08.04.2020

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i og på norsk tegnspråk.               

   

   

 • Barnets stemme: selvbestemmelse og interessekartlegging for barn og unge med utviklingshemming

  Dato: 21.04.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 10.04.2020

  Tema: Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Tema: Barnets stemme, selvbestemmelse, interessekartlegging, barn og unge med utviklingshemming. 

 • Pedagogiske fagdager 2020

  Dato: 22.04.2020 | Kautokeino
  Påmeldingsfrist: 15.03.2020

  Tema: Flerspråklighet, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Samiske barn og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi

 • Sámi pedagogalaš fágabeaivvit 2020

  Dato: 22.04.2020 | Kautokeino
  Påmeldingsfrist: 15.03.2020

  Tema: Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fáddá: Sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 22.04.2020 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 03.04.2020

  Tema: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Kurs i Norsk med teiknstøtte (NMT). Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Elevkurs for elever på 2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 23.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 2. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være språklig samhandling.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 8.trinn - veke 18

  Dato: 27.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 28.04.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 19.04.2020

  Tema: AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Elevkurs for elever på 1. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 04.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Grunnkurs for ansatte i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 04.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • PPT-lederkonferansen 2020

  Dato: 05.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.03.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring, og vi spør: 

  Hvordan skal vi samhandle og realisere målet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap? Hvordan kan vi som ledere jobbe sammen om å komme tetter på barna og ungdommene?

   

 • Kulturtreff 2020

  Dato: 05.05.2020 | Sandvika
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk

  Tirsdag den 5.mai braker det løs på samme sted som i fjor;

  Bærum Kulturhus i Sandvika.

  Vi gjentar Kulturtreffet for tyvende gang!

 • #ASK- Bli sett, bli hørt, bli med

  Dato: 06.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.04.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer for små barn som har utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det innebærer blant annet bruk av håndtegn, grafiske tegn og kroppslige uttrykk.

 • Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

  Dato: 07.05.2020 | 0000
  Påmeldingsfrist: 21.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet.

 • Elevkurs for elever på 1.-4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte - Kristiansand

  Dato: 12.05.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 16.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Kurs for elever på 8 -9. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Matematikkvansker: Ulike innfallsvinkler og forslag til kunnskapsbaserte tiltak

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.05.2020

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom

  Kurset omhandler matematikkvansker, sett i lys av teori og kunnskapsbasert praksis. Bredde knyttet til forståelsen av matematikkvansker vil være i fokus sammen med elevens stemme, tiltakstenkning og læringsmiljø. 

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 9.trinn - veke 21

  Dato: 18.05.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 22.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Personalkurs del 1.

  Dato: 25.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.05.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Personalkurs del 1.

  Dato: 25.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.05.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever med JNCL.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 27.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.05.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Hva er observasjon, og hvordan gjennomføre observasjon i klasserommet?

  Dato: 29.05.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 22.05.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Miniseminar om observasjon som arbeidsforn. Seminaret gir en innføring i ulike former for observasjon og vil omhandle metodisk bruk av observasjon ifm pedagogiske sammenhenger. 

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 02.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.04.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 02.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.05.2020

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 09.06.2020 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 01.06.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 25 2020

  Dato: 15.06.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.06.2020

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i og på norsk tegnspråk.               

  Kurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen.