Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Fagtorg 2018 for PP - tjenesten, skoleeier og barnehagemyndighet i Midt-Norge

  Dato: 28.08.2018 | Hell, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.08.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring – hvordan skal vi lykkes bedre med å inkludere barn og unge med særskilte behov i fellesskapet og gi dem godt læringsutbytte?  Statped midt med samarbeidspartnere inviterer til Fagtorg 2018. Velkommen! 

   

  Målet med konferansen er å skape engasjement og debatt innen det spesialpedagogiske området. Årets hovedtema er inkludering, flerkulturalitet og digitalisering. For at du som deltager skal få best mulig læringsutbytte byr vi på både diskusjoner og interaktivitet underveis i programmet.

   

  Fagtorg 2018 arrangeres i et samarbeid mellom PP-tjenesten i Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Statped midt.

   

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 28.08.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.08.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn

  Dato: 29.08.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs.

  Dato: 03.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 23.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 03.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 03.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs

  Dato: 03.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 23.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever JNCL.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 06.09.2018 | Vestnes
  Påmeldingsfrist: 30.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

  Kurset holdes på Vestnes fjordhotell i Møre og Romsdal

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 HØST 2018

  Dato: 10.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 4. trinn, Akershus, Østfold, Oslo

  Dato: 11.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging og læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Frokostseminar: Stamming hos barn og voksne

  Dato: 11.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2018

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Statped FoU inviterer til frokostseminar hvor fokus er rettet mot barn og voksne som stammer. Seminaret har fått tittelen "Tidlig hjelp er god hjelp  -  sen hjelp kan også være god!"

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar, Bergen, Haugesund og Sandane

  Dato: 12.09.2018 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10. trinn, Akershus, Oslo og Østfold

  Dato: 12.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar

  Dato: 13.09.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 13.09.2018 | Namsos
  Påmeldingsfrist: 05.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselvansker

  Kurset holdes i Namsos i Trøndelag

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Hedmark og Oppland

  Dato: 18.09.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse

   

 • Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten

  Dato: 18.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten er del av etter- og videreutdanningen for PP-tjenesten.

  Konferansen arrangeres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for PPT.

 • Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde

  Dato: 19.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og teknikker i mobilitet og orientering.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Aust- og Vest-Agder

  Dato: 19.09.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 20.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Vestfold, Telemark og Buskerud

  Dato: 20.09.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 24.08.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse. 

   

   

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 20.09.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 31.08.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene Holmestrand og Oslo hvis et av de tidspunktene skulle passe bedre: 

  • 10. oktober i Holmestrand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018

  Dato: 24.09.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

  Dato: 25.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler eller punktskrift.

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 26.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

  Dato: 27.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

   

 • Intensive lesekurs som tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole

  Dato: 28.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.09.2018

  Tema: Språk og tale

  Kurset inneholder teori om leseutvikling, lesemotivasjon og lesevansker/dysleksi, samt praktiske tiltak, slik disse kan organiseres og gjennomføres som intensive lesekurs på en skole. Kurset går over to dager med noen ukers mellomrom.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 02.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Fagdag - Cochleaimplantat (CI) og lyttetrening

  Dato: 03.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt arrangerer kurs for pedagoger som arbeider med eller skal arbeide med lyttetrening for ungdom og voksne med CI.

  Kurset vil gjennomgå noe om hvordan CI fungerer, hvem som er kandidater og forventet utbytte. Dette er viktig bakgrunn for det videre innholdet i kurset som i hovedsak vil dreie seg om lyttetrening og taleoppfattelse.

  Det blir satt av tid til drøftinger av kasus. Kursdeltagere oppfordres til å sende inn disse på forhånd.

  Kurset arrangeres i Statped midt sine lokaler på Heimdal.

  Besøksadresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 10.10.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 20.09.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene:

  • 20. september i Kristiansand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2018

  Dato: 15.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Nevrobiologisk relaterte lære/atferdsvansker med fokus på ADHD og tiltak

  Dato: 15.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.09.2018

  Tema: AD/HD, Autisme, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(SFO/skoleassistenter/barn og ungdomsveiledere).

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring

  Dato: 17.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 17.09.2018

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger, opplæringsansvarlige og PPT med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Parallelt med kurset arrangeres kurs for elever og foresatte. For påmelding til dette kurset, må PPT kontaktes.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

  Dato: 17.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

 • Kroppsøving for pedagoger som underviser elever som er blinde eller har synssvekkelse, 1. - 7. trinn

  Dato: 17.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i hvordan tilrettelegge kroppsøvingsfaget for elever som er blinde eller har en synssvekkelse.

 • Matematikkvansker - En innføring i arbeid med matematikkvansker

  Dato: 18.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Innføring i arbeidet med matematikkvansker

  - Teori

  - Utredningsprosessen

  - Tiltak

 • Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

  Dato: 18.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.09.2018

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Kroppsøving for pedagoger som underviser elever som er blinde eller har synssvekkelse, 8-13. trinn

  Dato: 18.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i hvordan tilrettelegge kroppsøvingsfaget for elever som er blinde eller har en synssvekkelse.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 22.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 5

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2018

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Kartlegging av og fokus på språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet via videoanalyse

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 23.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 09.10.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Kurs for elever på 1. - 2. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

 • Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 23.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser. Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag: Livsstil og mestring i kropp og helse.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.09.2018

  Tema: Hørsel

  Åpent kurs for foreldre som har barn med hørselshemming. Det er ikke nødvendig med forkunnskap om norsk med tegnstøtte for å delta på dette kurset. Kurset gir en innføring i hvordan man støtter talen med tegn fra norsk tegnspråk.

  Kurset består av to samlinger, til sammen 4 dager:

  1. samling:   23. - 24. oktober 2018
  2. samling:   20. - 21. november 2018

 • Alvorlig skolefravær - forebyggende arbeid, kartlegging og tiltak

  Dato: 24.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.10.2018

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Øvrige temaer

  Kurset vil handle om forebyggende arbeid for at elever med sammensatte vansker ikke skal utvikle et alvorlig skolefravær. Hvordan kartlegge når fraværet alt har blitt høyt? Hvilke tiltak og verktøy kan man bruke når skolefraværet har blitt alvorlig.

 • Ett skritt foran 3 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling i skolealder

  Dato: 25.10.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  "Ett skritt foran" består av flere kurstrinn. Målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 30.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge 2018

  Dato: 30.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Øvrige temaer

  Tema for årets Landsdelssamling er tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

 • OneNote i læringsarbeidet - god bruk som inkluderer

  Dato: 31.10.2018 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Øvingsbasert kurs spesielt rettet mot lærere og PP-rådgivere som jobber i ungdsomstrinn og videregående. Kurset presenterer arbeidsmåter som er relevant for elever med språk-, lese- og skrivevansker og/eller konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

   

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 06.11.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 26.10.2018

  Tema: Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 06.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Autismespekterforstyrrelse og sosial fungering

  Dato: 08.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.10.2018

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Workshop: Tegneseriesamtaler, sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker.

   

 • Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet.

  Dato: 13.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.09.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet og deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

 • Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 13.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 02.10.2018

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 • Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 13.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 16.10.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10. trinn

 • SPOT 2018

  Dato: 14.11.2018 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 15.10.2018

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Statpeds teknologikonferanse

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3.-7. trinn

  Dato: 21.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.11.2018

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.11.2018

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Afasidagene 2018

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.10.2018

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, et praksisrettet kurs om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning og utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2018

  Dato: 26.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.11.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging

  Dato: 28.11.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er beregnet for personale som jobber med barn som har nedsatt hørsel eller barn som av andre årsaker bruker tegn på barnetrinn i skolen eller i barnehage.

  Dette er et nybegynnerkurs for personer som arbeider med barn som har behov for visualisering av deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling hos barn. Erfaringsutveksling blir vektlagt. Temaer som blir berørt er blant annet naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 29.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.11.2018

  Tema: Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Matematikkvansker: Forståelse, kartlegging og tiltak

  Dato: 30.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.11.2018

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil også være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, og gis forslag til egnede tiltak basert på ulike kartleggingsresultater.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.10.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 04.12.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.11.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

  Dato: 06.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.11.2018

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 13.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.11.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 15.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.11.2018

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet

  Dato: 15.01.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.12.2018

  Tema: Syn

  I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet i deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 15.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.12.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 22.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.12.2018

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Norske med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 23.01.2019 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 17.12.2018

  Tema: Hørsel

  Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale

  Dato: 29.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.01.2019

  Tema: Syn

  Statped sørøst avdeling syn arrangerer kurs for pedagoger, assistenter og annet personale som gir opplæring til elever som bruker punktskrift

 • Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 29.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.12.2018

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker

  Dato: 06.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.01.2019

  Tema: Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn

  Kurset handler om barn på et tidlig utviklingsnivå og som har en stor synsnedsettelse. Dette er et innføringskurs med forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 07.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.01.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon?

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.12.2018

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • 9. trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt.

  Dato: 12.02.2019 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 03.01.2019

  Tema: Syn

  Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

   

   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 26.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 26.02.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.02.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 05.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.01.2019

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens ferdigheter i lesing og skriving

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 05.03.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.02.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 12.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.01.2019

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens ferdigheter i lesing og skriving.

 • Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 19.03.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.12.2018

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

   

 • Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 13/2019)

  Dato: 26.03.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.02.2019

  Tema: Syn

  Eit sentralt tema i kurset er korleis hjelpemiddel og digitale læringsressursar kan bidra til å styrke eleven sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing og skriving.

 • Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (veke 14/2019)

  Dato: 02.04.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 11.02.2019

  Tema: Syn

  Eit sentralt tema i kurset er korleis hjelpemiddel og digitale læringsressursar kan bidra til å styrke eleven sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing og skriving.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 09.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.03.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 26.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.03.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 06.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.04.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 21.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

  Dato: 23.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.05.2019

  Tema: Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn

  Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 28.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.05.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene, hvis du har mulighet for å ta kurset tidligere:

  • 20. september 2018 i Kristiansand
  • 10. oktober 2018 i Holmestrand

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.06.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.04.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.06.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.