Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar , Enkeltvedtak Oppll.§§ 2-3, 2-6 og 5-1

  Dato: 04.06.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.06.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette webinaret vil ta for seg innholdet i enkeltvedtak i forbindelse med opplæring for elever med hørselstap.

  Webinaret  varer i 25 minutter, underveis og i etterkant er vi åpne for chat.

   

 • Undervisning av elever med JNCL. Webinar

  Dato: 08.06.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.06.2020

  Tema: Syn

  Webinaret går mandag 8., onsdag 10. og torsdag 11. juni. Det starter kl. 13.00 alle dager, og har en varighet på inntil to timer. Webinaret går direkte, og det kan derfor være aktuelt å avslutte tidligere. Det blir lagt inn regelmessige pauser, og det vil være mulig å stille spørsmål undreveis eller etter forelesningene.    

  Mandag og onsdag tar for seg temaer som er aktuelt for alle, mens torsdag er mest relevant for skoler med elever på ungdomstrinnet og oppover.

 • Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling (utsatt pga. Koronaviruset)

  Dato: 27.08.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 10.08.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå /er i sin tidlige språkutvikling.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 10.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.08.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

   

 • PPT-lederkonferansen 2020

  Dato: 14.09.2020 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 07.08.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring, og vi spør: 

  Hvordan skal vi samhandle og realisere målet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap? Hvordan kan vi som ledere jobbe sammen om å komme tettere på barna og ungdommene?

   

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

  Dato: 16.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 17.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.09.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn

  Dato: 17.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.- 10. trinn.

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Holmestrand

  Dato: 23.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.09.2020

  Tema: Syn

  Dette grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 i Holmestrand. Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

   

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10.trinn - Gjøvik

  Dato: 24.09.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 03.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

   

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 13.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2020

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 14.10.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 01.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen. 

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 30.11.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 15.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.