Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • PPT-lederkonferansen 2022

  Dato: 19.05.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.05.2022

  Tema: Øvrige temaer

                
  Ledelse i PP-tjenesten – balansekunst i utøvelse av mandatet.

 • ASK-webinar om kartlegging og oppfølging.

  Dato: 19.05.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.05.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

  Her får du høre om arbeidet med oppfølging av ASK når det er valgt en kommunikasjonsform/ASK-løsning. Webinaret er del av en rekke hvor vi går gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS).

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 20.05.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.07.2022

  Tema: Syn

  NB! Man kan starte på kurset når som helst mellom 26. januar og 1. juli 2022.

  Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops. 

 • ASK-webinar hvor vi tar opp spørsmål fra temaet kartlegging og ASK

  Dato: 20.05.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.05.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

  Her følger vi opp innspill som er kommet i chat via de tidligere webinarene om kartlegging og ASK. Webinaret er avslutning på rekken hvor vi har gått gjennom de ulike delområdene i kartleggings-pyramiden utviklet av Oslo universitetssykehus (OUS). 

 • Barn med hørselstap i barnehagen

  Dato: 25.05.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.05.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

 • Webinar om leppe-kjeve-ganespalte for logopeder og andre fagpersoner

  Dato: 31.05.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.05.2022

  Tema: Leppe-kjeve-ganespalte, Språk og tale

  Statped arrangerer grunnleggende kurs for logopeder og andre fagpersoner som jobber med barn med medfødt leppe-kjeve-ganespalte. Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt i fagfeltet leppe-kjeve-ganespalte. 

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 02.06.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.05.2022

  Tema: Hørsel

  Dette webinaret gir et innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap i skolen, samt kunnskap om god tilrettelegging for elever med hørselstap, og tips til bruk av digitale flater.

 • Kurs for foresatte og personale til skolestartere som skal lese punktskrift

  Dato: 02.06.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.05.2022

  Tema: Syn

  I dette kurset vil vi ha fokus på skolestart for elever som skal begynne på 1. trinn høsten 2022 og skal bruke punktskrift. Kurset er todelt med en digital kursdag og en fysisk kursdag. 

  2. juni vil være en digital kursdag
  7. juni vil være en fysisk kursdag på Hovseter i Oslo

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 08.06.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.05.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 08.06.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.06.2022

  Tema: Hørsel

  Webinaret gir et innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap i skolen, samt kunnskap om god tilrettelegging for elever med hørselstap, og digitale flater.

  Webinaret er det samme som sendes 02.06.2022.

 • Barn med hørselstap i barnehagen

  Dato: 15.06.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.05.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

 • Informasjon om Strakstilbudet (hørsel) for helsesykepleiere

  Dato: 21.06.2022 | 0000
  Påmeldingsfrist: 14.06.2022

  Tema: Hørsel

  Kurs for helsesykepleiere om Strakstilbudet i Statped knyttet til barn med nedsatt hørsel. 

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning høsten 2022 - nettbasert

  Dato: 01.07.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.06.2022

  Tema: Flerspråklighet

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 23.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.06.2022

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 2

  Dato: 30.08.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.08.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på vår og høst 2022.   

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Happy apping - bruk av iPad for elever med matematikkvansker

  Dato: 30.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.08.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Webinaret starter med en fagsamtale om bruk av iPad for elever med matematikkvansker med Marianne Akselsdatter Aaslund og Bente Moen Kristiansen (begge seniorrådgivere i Statped). Hva er viktig å tenke på?

  Vi vil gi noen eksempler på aktuelle apper og ressurser som kan bidra i spesialpedagogisk og inkluderende matematikkundervisning. Vi viser blant annet appene Book Creator, Kidspiration/Inspiration og Math Learning Center.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 09.09.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.08.2022

  Tema: AD/HD, Afasi, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 28.09.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.09.2022

  Tema: Matematikkvansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

  Dato: 19.10.2022 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 12.10.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

 • Afasidagene 2022

  Dato: 10.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2022 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3

  Dato: 29.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt våren og høsten 2022. 

  Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.