Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  Dato: 23.04.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.

 • Lage en taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 24.04.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 03.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre.

 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  Dato: 24.04.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.04.2024

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Fikk du med deg dette webinaret hvor vi vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn?

   

 • Tidlig hjelp - er god hjelp! Språkkartlegging og tiltak

  Dato: 24.04.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.04.2024

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. Fikk du med deg dette webinaret hvor vi vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn?

   

 • Statpedkonferansen 2024

  Dato: 25.04.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Språk og tale, Øvrige temaer

  Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

  Det varierte mangfoldet vi står overfor i barnehager og skoler krever kulturell innsikt, tverrfaglig kompetanse og samarbeid, anerkjennelse av barnets styrker og læringspotensial. Reflektere over eget handlingsrom i et profesjonelt læringssfelleskap

  For å følge Konferansen følg denne lenken

  Statpedkonferansen 2024

 • Vil du dele erfaringer og snakke om taktile symboler?

  Dato: 30.04.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er et digitalt erfarings- og delingsseminar for fagpersoner og foresatte med fokus på taktile symboler. Kurset er spesielt beregnet for de som har deltatt på kurs “Taktile symboler og planer – learning by doing!” men det er også åpent for andre som har erfaringer knyttet til dette.  

 • Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2023/2024 og 2024/2025)

  Dato: 01.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.05.2025

  Tema: Syn

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs).

 • Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige 2024

  Dato: 06.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.03.2024

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige er for alle som jobber med undervisning både i grunnskole og i videregående. Seminaret består av to dager fylt med fellesøkter og workshoper. Vi presenterer vår nye læremiddelportal, og tar opp aktuell tematikk for vår læremiddelutvikling. Vi åpner for erfaringsdeling i plenum, og helt konkret arbeid i workshoper.

 • Stammeworkshop Bergen

  Dato: 07.05.2024 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.03.2024

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Kurs i SHAPE CODING systemet - VÅR24

  Dato: 08.05.2024 | Nettkurs
  Påmeldingsfrist: 05.05.2024

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

 • Taktil kommunikasjon (TAKOM) modul 1.

  Dato: 08.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming

  TAKOM,  er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger i løpet av 2024.  Kurset har fokus på hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet.

   

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 15.05.2024 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 10.04.2024

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 28.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 28.05.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.05.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, og bruk av digitale flater i undervisning.

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 29.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
  Dag 1: 10:00 - 15:00
  Dag 2: 09:00 - 14:00.

   

 • Kurs i SHAPE CODING systemet

  Dato: 31.05.2024 | Nettkurs
  Påmeldingsfrist: 27.11.2023

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 23/2024

  Dato: 03.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 3 uke 23 - 2024

  Dato: 03.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 04.06.2024 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.05.2024

  Tema: Hørsel

  Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, samt bruk av digitale flater i undervisning.

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 24/2024

  Dato: 10.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 10.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en videreføring av trinn 1.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 11.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.05.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk uke 32 - 2024

  Dato: 05.08.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.06.2024

  Tema: Tegnspråk

  Kurset gir kursdeltakere en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. Undervisningen foregår i plenum og i grupper med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. 

  Canvas vil bli brukt som digital opplæringsplattform

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 28.08.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.08.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 17.09.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.09.2024

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Stammeworkshop Trondheim

  Dato: 20.09.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 06.09.2024

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  Dato: 16.10.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.10.2024

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim

   

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  Dato: 17.10.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.10.2024

  Tema: Syn

  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo