Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

Ett skritt foran består av flere kurstrinn; trinn 1 til 4.
Målet med kursrekka er å skape et utviklende tegn - grafisk kommunikasjonsmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

På "Ett skritt foran 1" har vi fokus på barnet som befinner seg på førspråklig nivå. Det vil bli tre kursdager: Tirsdagene 28. februar,  28. mars og 25. april.

Barnet som skal lære tegn vil være i fokus. Foresatte/pårørende og de nærmeste fagpersoner rundt barnet vil dermed bli prioritert.

 

Dato: Kursrekken holdes tirsdagene 28. februar, 28. mars og 25. april 2017. Alle dager kl. 0930 - 1500
Påmeldingsfrist: 08.02.2017
Målgruppe: Foresatte, pårørende og fagpersoner rundt barn som har behov for støtte i utvikling av språk og kommunikasjon.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 1.000,-. Prisen inkluderer kurshefte og materiell. Det serveres enkel lunsj, samt kaffe/te. Kurset er gratis for foreldre.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gir en innføring i:

  • Grunnleggende kommunikasjon, førspråklig utvikling og barns tidlige språkutvikling
  • Hvordan tegn og/eller grafiske symboler kan være en støtte i utvikling av et godt språkmiljø
  • Hvordan nærpersoner kan være gode samtalepartnere
  • Tegn, symboler og ord knyttet til babyens og småbarns kommunikasjon rundt måltid, stell, lek og kropp. Praktiske øvinger og sanger

Kurset vil ha et hovedfokus på bruk av tegn. Det kreves ingen forkunnskaper i tegn på dette kurstrinnet.

 

Kontaktinformasjon

Silje Hølland, e-post: silje.holland@statped.no100

Kursholdere: Ena Heimdahl, Silje Hølland og Arlene Temte

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782

Andre merknader

Påmelding merkes med "foresatte" eller "fagperson".  Fint om deltakerne har med egen laptop til kursdagene.

 

Aktuelle lenker
www.ettskrittforan.no