Hvilken jobb passer for meg? Kurs i yrkespedagogisk kartlegging og veiledning

Kurset gir en innføring i teori og metoder for yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov. Det vil si elever med vansker som eksempel dysleksi, lese-skrivevansker,  ADHD, Tourettes syndrom, Autismespekterdiagnose og/eller andre læringshindrende vansker.

 

Dato: Onsdag 26. april 2017 kl. 0930 - 1500
Påmeldingsfrist: 10.04.2017
Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten for grunnskole, PPT/OT for videregående opplæring, rådgivere i ungdomsskoler, skoler for videregående opplæring og voksenopplæringssentre.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600.- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

For ungdom som strever er det viktig å påbegynne yrkesveiledningsprosessen tidlig. Det er viktig å velge en utdanning og et yrke de er interessert i, og ikke minst har muligheten til å  lykkes i. Kurset presenterer et yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri (YP-batteriet), en ”verktøykasse” med sentrale kartleggingsoppgaver. For eleven skal YP-batteriet hjelpe i det detektivarbeidet det er å gjøre et godt yrkesvalg. For rådgiveren skal YP-batteriet være et redskap for å gjennomføre en screening og starte en veiledningsprosess.

Foreleser er Saskia Gelderblom. Saskia er utdannet cand.paed.spec. Hun har i de senere år hovedsakelig arbeidet med rådgivning og veiledning knyttet til yrkespedagogisk utredning og veiledning/opplæring for ungdommer og unge voksne med lærevansker av ulike årsaker, bl.a. nevrobiologiske årsaker. Saskia er også ansatt som rådgiver på en skole for ungdommer med sosiale-emosjonelle vansker.

 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782

Aktuelle lenker
For mer informasjon om yrkespedagogisk kartlegging (YP-batteriet) og veiledning, se:  www.statped.no/Laringsressurs