Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

Dato: Mandag 28. mai 2018 kl. 1030 - fredag 1. juni 2018 kl. 1530
Påmeldingsfrist: 07.05.2018
Målgruppe: Pedagoger og annet personale i voksenopplæringen. 
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kursavgift: 600,- pr. dag inkl. lunsj. Kursdeltakerne må selv sørge for eventuell overnatting og kostnader forbundet med det.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset inneholder

  • Pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • Rettigheter etter opplæringsloven
  • Organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • Bruk av IKT og digitale verktøy 
  • Tekniske hjelpemidler, eksempelvis DAISY spiller / CCTV 
  • Kompenserende ferdigheter innen mobilitet, punktskrift og ADL

Mandag og tirsdag utgjør kursets generelle del.
Dagskursene onsdag, torsdag og fredag bygger på kursets generelle del.

Onsdag tilbys dagskurs i IKT for svaksynte eller blinde.

Torsdag tilbys dagskurs i punktskrift eller digitale verktøy som iPhone / iPad.

Fredag tilbys dagskurs i Mobilitet eller ADL.

Det er  mulig å melde seg på kun de to første dagene.

Kurset går samtidig med kurs for lærere i grunnskole og videregående opplæring. Noen timer vil være felles med dette.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Inger Marie Aas, tlf 48 03 09 91 / 02196, e-post: inger.marie.aas@statped.no

Annelise Qvale, tlf. 02196, e-post: annelise.qvale@statped.no.

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Presiser ved påmelding om du ønsker å delta kun de to første dagene.

Dersom du ønsker å delta på fordypningsdagene, presiser dag og tema.

Aktuelle lenker
www.statped.no