SVANTE-N - Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

Kurset gir en innføring i selve testverktøyet, bruksområder, gjennomføring og tolkning av resultater. Testen kan også brukes til fonologisk kartlegging.

Videre vil kurset omhandle artikulasjonsapparatet, fonetikk og transkripsjon.

Dato: Onsdag, 15. mars 2017 kl 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 10.03.2017
Målgruppe: Logopeder, spesialpedagoger og PP-rådgivere
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Fokus vil være på utredning av ulike typer uttalevansker samt vansker relatert til anatomiske defekter eller funksjonsnedsettelse i munnhule og svelg. Kurset gir en praktisk gjennomgang av testen, utfyling av testprotokoll og tiltaksplanlegging

1. Artikulasjonsapparatet, Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) og ganedysfunksjoner.

2. Gjennomgang av Svante-n testen med audio- og videoeksempler og fonologisk analyse

3. Fonetikk og transkripsjon med audio- og videoeksempler

4. Praktiske øvelser med lytting og utfylling av testprotokoll. Analyse og tiltaksplanlegging

Kursholdere: Jorunn Lemvik, Statped sørøst og Nina Helen Pedersen, Statped vest

 

Kontaktinformasjon

Jorunn Lemvik, jorunn.lemvik@statped.no

Nina Helen Pedersen, nina-helen.pedersen@statped.no

Praktiske spørsmål om påmelding, kurssted ol. tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no.