Reynell språktest: Sertifiseringskurs

Reynell språktest (Reynell Developmental Scales) er en standardisert test beregnet på førskolebarn og barn som fungerer språklig på førskolenivå (1,5 - 6 år). Testen brukes til å utrede barns språkutvikling og kan være et viktig verktøy i for utredning av språkvansker. Ved hjelp av små leker og lekesituasjoner er det mulig å få en oversikt over barnets språkforståelse og språkproduksjon. Testen benyttes i Norge og internasjonalt. For å benytte testen kreves det sertifikat.

 

Dato: Kurset starter tirsdag 25. april kl. 10.00 og avsluttes onsdag 26. april kl. 16.00
Påmeldingsfrist: 20.04.2017
Målgruppe: Forkunnskaper:

Krav til forkunnskaper:
1) 3-årig lærer-/førskolelærerutdanning og 2. avd./20 vekttall/60 studiepoeng i spesialpedagogikk
2) BA i pedagogikk/spesialpedagogikk og 2. avd./20 vekttall/60 studiepoeng i spesialpedagogikk
3) Master i spesialpedagogikk, eller tilsvarende

 

 

 

 

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: 2600,-, inkl. kursmateriell, gjennomgang og godkjenning av protokoller. Kaffe/te, lunsj mv. kjøpes av den enkelte kursdeltaker.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Om kurset:
Kurset holdes over to dager med 6 timer undervisning hver dag. Undervisningen inneholder gjennomgang av testkofferten og egen aktivtet. For sertifisering skal hver deltaker utføre fem tester på barn i aktuell alder. Testprotokollene sendes inne for gjennomgang. Serifiseringsbevis utstedes når protokollene er godkjente.

NB: Kursdeltakerne må selv ha med Reynellkofferter til kurset. Maksimum 3 stykker deler èn koffert.

Annet:
Ved avmeldinger etter påmeldingsfristens utløp, betales full kursavgift. Ved fremvisning av legeattest bortfaller dette kravet.
Kursdeltakerne besørger selv evt. overnatting.

OBS !

Kursert er flyttet til Statped midt sine lokaler i Søbstadveien 65 på Heimdal

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon kontaktperson: 99 10 98 75