Fagdager om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)

Habiliteringstjenesten, NAV og Statped arrangere tre fagdager innen temaet ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).

 

Dato: 29. mars, 9. mai og 19. oktober 2017. Alle dager fra kl.10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 24.03.2017
Målgruppe: Ansatte i PPT
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: Kr. 600.- Kurset er kostnadsfritt for fagpersoner ansatt i kommuer. Betaling skjer da via kurskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Habiliteringstjenesten, NAV og Statped arrangere tre fagdager innen temaet alternativ og supplerende kommunikasjon i 2017. Fagdagene arrangeres som en sammenhengende kursrekke, og hvor dag tre bygger på evaluering av de to første dagene. Det er lagt opp til at deltagerne deltar samtlige dager.

Tema er: ASK i kommunikativt perspektiv, ASK og språkmiljøets betydning, ASK og rettigheter etter Opplæringsloven, sakkyndige vurdering, partnerkompetanse, kartlegging av ASK-behov og kommunikasjonshjelpemidler.

Lunsj er inkludert alle dager.

Datoer: 29. mars, 9. mai og 19. oktober.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Heidi Enger, tlf 23 33 56 50 eller 954 99 807, e-post: heidi.enger@statped.no

Kursadministrator Pål Haugen tlf. 951 80 495, e-post: peh@statped.no