Personvernerklæring kurs

Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte

Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

Dato: 30.-31. mai 2018. Oppstart kl. 1000.
Påmeldingsfrist: 08.05.2018
Målgruppe: Elever i 1., 2., 3. og 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset. Opplæringspenger søkes om på eget skjema. Bekreftelse på deltagelse vil bli utlevert siste kursdag.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Foresatte deltar på egne forelesninger. Det er mulig å delta som foresatt selv om eleven ikke deltar på kurset. Marker dette på påmeldingsskjema. Eleven må ha med seg foresatte.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre, telefon 33 09 91 26/950 51 485, Nina.Jeanette.Jahre@statped.no   

Sonja Bjørnbak, telefon 33 09 91 21, Sonja.Bjornbak@statped.no 

Overnatting og praktiske spørsmål om påmelding og kurssted tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no, telefon 38 05 83 10.

Andre merknader

Etter påmeldingsfristen er gått ut, vil det bli sendt ut informasjonsbrev til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33 09 91 22/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

 Husk egen påmelding for foresatte.

 

Aktuelle lenker
Elevkursbrosjyre
Opplæringspenger
Påmelding for foresatte