Personvernerklæring kurs

Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Bergen

Kurset handler om mental helse blant høyrslehemma elevar og skolens førebyggjande arbeid gjennom blant anna å sikre deltaking.

Dato: 12.04.2018 kl. 09 - 15
Påmeldingsfrist: 28.03.2018
Målgruppe: Skoleleiarar, lærarar til høyrslehemma elevar, PPT- tilsatte , SFO- tilsatte og andre interesserte.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: kr 600.-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Psykologspesialist Mari Anne Eliassen er ei av førelesarane og skal blant anna førelese om : Kor  utbreid er psykiske lidingar hos høyrslehemma og korleis artar det seg? Ka kan være grunn til psykiske lidingar hos høyrslehemma og ka seier forsking?  Døme på livshistorier til nokon høyrslehemma.

Korleis kan skolen sikre deltaking og god mental helse hos høyrslehemma barn og unge?

Andre merknader

Gi melding om behov for teiknspråktolk.