Personvernerklæring kurs

Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

Dato: Torsdag 31. mai 2018, kl. 1000 - 1530
Påmeldingsfrist: 25.05.2018
Målgruppe: PP-rådgivere, lærere og spesialpedagoger, logopeder, BUP og helsesøstre.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Problemstillinger som belyses i kurset:

- Hva kjennetegner kombinasjonen språkvansker og ADHD?

- Hvordan kan denne kompleksiteten identifiseres?

- Hva kan være gode læringsbetingelser og pedagogiske tiltak for elever med språkvansker og ADHD?

 

Kontaktinformasjon

Kursholdere: Torun Einbu og Yuliya Haugland

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782

Aktuelle lenker
www.statped.no