Personvernerklæring kurs

Kurs for foreldre som har barn med ensidig hørselstap (1-10 trinn)

Dette kurset er for foreldre som har barn med ensidig hørselstap (grunnskolen) hvor fokus på kurset vil være ulike vurderinger som gjøres ved diagnostisering og tilpassing av høreapparat foruten gjennomgang av tilhørende/frittstående hørselsteknisk utstyr i skolen. Videre vil det fokuseres på pedagogisk tilrettelegging i skolehverdagen og erfaringsutveksling.

Dato: Onsdag 4. april 2018 kl. 0930 - 1500
Påmeldingsfrist: 21.03.2018
Målgruppe: Dette kurset er for foresatte til barn i grunnskolen med ensidig hørselstap. (1-10 trinn)
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Foresatte som deltar kan søke om opplæringspenger.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette kurset er for foresatte til barn i grunnskolen med ensidig hørselstap. (1-10 trinn)

Kontaktinformasjon

Harald Garder Beil 404 77 256

harald.garder.beil@statped.no                        

 

Aktuelle lenker
Opplæringspenger NAV