Personvernerklæring kurs

Gruppetreff for ungdommer med stamming på 8.- 10. trinn

Ungdomsgruppe, for elever på 8. - 10. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming.

Dato: Tirsdag 6. mars kl. 1000 - torsdag 8. mars kl. 1400
Påmeldingsfrist: 06.02.2018
Målgruppe: Ungdommer med stamming på 8. - 10. trinn, med deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema som vil bli berørt er stamming, mestringsstrategier, tilrettelegging i skolen.

 Les mer om kurset her:  Kursbeskrivelse

 

Kontaktinformasjon

Åse Sjøstrand: ase.sjostrand@statped.no, tlf: 904 08 731

Cliff Baluyot: cliff.baluyot@statped.no, tlf: 482 31 605

For praktiske spørsmål kontakt Karen Sømhovd (kursadministrator) karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Påmelding: Foreldre kan melde interesse for kurset ved å benytte påmeldingsskjema her. Lokal PPT må i tillegg sende inn søknad om individbaserte tjenester til statped, hvor det søkes om kurs.

Aktuelle lenker
For informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs se:
http://www.statped.no/soknad-om-tjenester/Soknad/nar-svar-er-mottatt/rettigheter-delta-pa-kurs/