Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Sandane.

Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

Dato: 12.09.2018 kl. 09 - 15
Påmeldingsfrist: 03.09.2018
Målgruppe: Leiarar som organiserer opplæring. Barnehagelærarar og lærarar som tilrettelegg og gjennomfører opplæring. PPT og personale i SFO, eller helse og sosialteneste.
Sted: Statped vest, Krånavegen 5, Sandane Senter 3 et, 6823 Sandane
Pris: kr 300.- Ta med matpakke

Kurset gjev ei innføring i audiologi, høyretekniske hjelpemiddel, kva for konsekvensar eit høyretap kan ha og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring for barn og unge med høyretap.

Kontaktinformasjon

Kurset vil verte video-overførd frå Bergen.

Aktuelle lenker
Sjå nettstaden: " På bølgelengde" før kurset.
http://www.acm.no/paabolgelengde/