Personvernerklæring kurs

Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker

Kurset handler om barn på et tidlig utviklingsnivå og som har en stor synsnedsettelse. Dette er et innføringskurs med forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid.

Dato: Onsdag 6. februar 2019 kl. 1000 - fredag 8. februar 2019 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 25.01.2019
Målgruppe: Fagpersoner i barnehage og skole, PPT, habiliteringstjenesten og andre personer fra faglig nettverk som arbeider med barn på et tidlig utviklingsnivå med en alvorlig synsnedsettelse.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.800,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

Synsfunksjon med vekt på cerebrale synsnedsettelser (CVI, hjernesynshemming)

Kartlegging av syn og tilrettelegging av tiltak

Mobilitet og fysisk tilrettelegging

Samspill og kommunikasjon

Foreldresamarbeid

Erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Kontaktinformasjon

Kursledere:  Tove Arntzen Andrew, tove.arntzen.andrew@statped.no og  Tove Gulliksen Borch, tove.g.borch@statped.no  tlf. 414 58 058

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e.post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Statped har kontakt med flere barn med sterkt nedsatt syn og sammensatte vansker. For å holde et så godt kurs som mulig, vil vi gjerne vite hvilke/hvilket barn du representerer. Vennligst kontakt kursleder direkte på telefon for å informere om dette.

Aktuelle lenker
Synstap og andre vansker