Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 4. trinn, Akershus, Østfold, Oslo

Kurset gir en innføring i tilrettelegging og læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Tirsdag 11. september 2018, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 28.08.2018
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelse. Kurset kan også være aktuelt for assistenter, SFO-personale og PPT
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600 inkl lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakere.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

  • syn og synsfunksjon
  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen
  • rettigheter etter opplæringsloven
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • bruk av IKT og andre hjelpemidler i opplæringen
  • praktiske øvelser

Kontaktinformasjon

Kursleder: Kristin Pladsen, tlf: 91910184, e-post: kristin.pladsen@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/handbok-for-PPT/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/syn/Veileder-kompetansemal-for-elever-med-synshemning