Personvernerklæring kurs

Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

Dato: 9.-10. oktober 2018 (trinn 1), 22.-23. november (trinn 2) og 11.-12. desember (trinn 3)
Påmeldingsfrist: 21.09.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 3.600,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere, en kursrekke på tre trinn som bygger på hverandre. Hvert trinn består av to kursdager. Påmeldingen gjelder for alle tre trinn, dvs. til sammen seks kursdager.

Fagansvarlig er Kevin Eide Edvardsen, Statped sørøst, fagavdeling hørsel.

Kursdatoene er:

Trinn 1:     9. - 10. oktober 2018

Trinn 2:     22. - 23. november 2018

Trinn 3:     11. - 12. desember 2018

Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.

Dersom det blir flere enn 15 deltakere, kan datoene for trinn 3 bli endret. Men det avholdes samme uke.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte: Grete Høie, e-post: grete.hoie@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

Andre merknader

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet.

 

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet: Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Tegnordbok