Personvernerklæring kurs

Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon?

Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

Dato: Torsdag 7.februar 2019 kl.10:00 - fredag 8.februar kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 17.01.2019
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målet er å gi ansatte i skole økt kunnskap i tegnspråk og visuell kommunikasjon.

Påbygningskurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn – hvor man får språklig påfyll og oppdatering i tegnspråk. Det er også anledning til å sende ønskeliste på temaer eller faglige spørsmål i forkant av kurset.

Fagansvarlig er Kevin Eide Edvardsen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, epost grete.hoie@statped.no

Kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no svarer på praktiske spørsmål om påmeldingen.

Andre merknader

Undervisningstiden første dag er kl. 10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet.

 

 

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap.no
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Tegnordbok