Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt

I kurset blir det lagt vekt på bruk av digitale læringsressurser og hjelpemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø.

Dato: Tirsdag 6. november 2018, kl. 1100 - torsdag 8. november 2018, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 18.09.2018
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 1. trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette kurset er for elever som bor i region sørøst. Tilsvarende kurs arrangeres i Trondheim for elever som bor i regionene midt, vest og nord. Se: Kurs i Trondheim

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 5, maksimum 8.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Temaene i kurset kan være:

 • Læringsfellesskap rundt bruk av optiske hjelpemidler
 • Betjene forstørringsprogram / tilpasningsmuligheter på pc
 • Forberedende opplæring i Touchmetoden
 • Muligheter med nettbrett

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i norsk. Kurset vil også omfatte mobilitet, lek og fysisk aktivitet.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale.

Blant temaene kan være:

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering, lek og samhandling
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper.

 Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

Aktuelle lenker

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs