Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 12. mars 2019 kl. 1100 - torsdag 14. mars 2019 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 25.01.2019
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 5.trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.

Elever på 5. trinn kan velge selvstendighetskurs for mellomtrinnet som alternativ til dette kurset. Se lenke lenger ned på siden.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette kurset er for elever som bor i region sørøst. Tilsvarende kurs arrangeres i Bergen for elever som bor i regionene midt, vest og nord. Se:  Kurs i Bergen

Dersom kurset i Oslo uke 10 (05.- 07.03.2019) blir fylt opp vil dere får tilbud om plass på tilsvarende kurs i Bergen uke 13 (26. - 28.03.2019), hvis det er ledige plasser.

Kurset i Oslo uke 10 og Bergen uke 13 vil bli fylt opp før det åpnes for kursuke nummer to i Oslo uke 11 (12.-14.03.2019)

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Antall elever: Minimum 5, maksimum 8.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt  Søknad om individbaserte tjenester  Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på  statped.no for påmelding til kurset.

 

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte
 • motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synsompenserende ferdigheter
 • styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø
 • øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Temaene i kurset kan være:

 • læringsfellesskap rundt bruk av optiske hjelpemidler
 • betjene forstørringsprogram/ tilpasningsmuligheter på PC
 • touch og hurtigtaster
 • apper, nettbrett og smarttelefon
 • vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • vi lager og framfører egne presentasjoner

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og matematikk. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

I deler av kurset vil det bli lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale.

Temaene kan være:

 • bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • det psykososiale miljøet. Inkludering og samhandling
 • aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • arbeid med kompetansemål og vurdering
 • tilrettelegging ved prøver
 • mobilitet og selvstendighet
 • aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper.

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Ingfrid Bjerkrheim Grønneberg, tlf: 909 53 518, e-post: ingfrid.bjerkrheim@statped.no

Kristin Pladsen, tlf: 919 10 184, e-post: kristin.pladsen@statped.no

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no 

Aktuelle lenker

Elever på 5.trinn kan velge selvstendighetskurs for mellomtrinnet, som alternativ til dette kurset.  Selvstendighet i dagliglivet - mellomtrinnet

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet kurset: 

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning
 
Se også:  Foreldres rettigheter når de deltar på kurs