Personvernerklæring kurs

Frokostseminar: Stamming hos barn og voksne

Statped FoU inviterer til frokostseminar hvor fokus er rettet mot barn og voksne som stammer. Seminaret har fått tittelen "Tidlig hjelp er god hjelp  -  sen hjelp kan også være god!"

Dato: Tirsdag 11. september 2018, kl. 0830 - 1000. Enkel frokost serveres mellom kl. 0800 og 0830
Påmeldingsfrist: 07.09.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehage og skole, PP-tjenesten, forskere og andre interesserte.
Sted: Litteraturhuset Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo – Kverneland
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Logoped Linn Stokke Guttormsen presenterer funn fra sitt doktorgradsarbeid om hvordan barn blir påvirket av å stamme. Studien er gjennomført i regi av Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

 

Logoped Hilda Sønsterud fra Statped vil presentere sitt doktorgradsarbeid om nytteverdien av individuell stammebehandling. Studien er en behandlingsstudie og utgjør et tverrfaglig samarbeid mellom Statped, Institutt for psykologi, UiO og Norsk interesseforening for stamming og løps tale. Studien er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

 

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon med utgangspunkt i disse innleggene.