Personvernerklæring kurs

Fagkonferanse hørsel og psykisk helse

Fagkonferansen Hørsel og psykisk helse arrangeres i år (2018) den 25. oktober i lokalene til Statped (Saupstadveien 65, Heimdal). Ytre ramme på dagen: 09:00-16:00. Forlesningene vil ha fokus på hørselshemmede og samfunn, psykisk helse hos tegnspråklige barn og unge, psykisk helse og livskvalitet, og med gode og spennende forelesere.

 

Dato: Torsdag 25. oktober kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist: 15.10.2018
Målgruppe: Fagpersoner i hørselsfeltet og helsevesen
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Fagkonferansen koster kr. 500,- inkl enkel lunsj/servering m/ kaffe/te
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Tema som blir berørt:

  • Hørselhemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole
  • Arbeid og psykisk helse
  • Psykisk helse hos tegnspråklige barn og unge
  • Døves identitetsdanning
  • Psykisk helse og livskvalitet
  • Erfaringer med gruppekurs for voksne i mestring av hørselstap

Andre merknader

På grunn av begrenset antall perkeringsplasser kan vi dessverre ikke garantere plass og vi ber om at det samkjøres, evnt at det benyttes rutegående transportmiddel (buss).