Personvernerklæring kurs

Tegnkommunikasjon i taktil modalitet

Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet

Dato: Tirsdag 26. februar 2019 kl.10 til onsdag 27.februar kl.15
Påmeldingsfrist: 12.02.2019
Målgruppe: Alle som kommuniserer med mennsker som har behov for taktil støtte i kommunikasjonen. Foresatte/familie, nærpersoner, barnehage- og skolepersonell, ansatte i bolig/avlastning, dagsentre, helsepersonell
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 600,- pr dag inkludert enkel lunsj. Kurset er gratis for de som arbeider i forhold til brukere som er tilmeldt Statped. Det må da spesifiseres i feltet for kommentarer at det ikke skal sendes faktura.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

 • Ulike former for tegnkommunikasjon
 • Naturlige tegn
 • Tegnspråkteori
 • Hilseritualer
 • Etablering av taktil kontakt
 • Felles oppmerksomhet
 • Snakke- og lytte-hender
 • Kroppsnære tegn
 • Haptisk kommunikasjon
 • Posisjonering
 • Dagligdagse tegn som brukes i rutinesituasjoner og aktiviteter
 • Sangregler og lekescript
 • Aktiviteter i dagliglivet script

Det legges opp til praktiske øvelser

Forelesere: Annika Maria Johannessen, Odd-Erik Madsen, Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, Agnethe Fjellanger og Hege Kristine Høgmo

Kontaktinformasjon

Agnethe Fjellanger: agnethe.fjellanger@statped.no

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: goran.forsgren@statped.no