Personvernerklæring kurs

Etterutdanningskurs SEVU-PPT 2019 - Inkluderende sakkyndighetsarbeid knyttet til store sammensatte lærevansker, Stjørdal

I regi av SEVU-PPT tilbyr Statped etterutdanningskurs i inkluderende sakkyndighetsarbeid knyttet til store sammensatte lærevansker. Dette omhandler utrednings-og tiltaksarbeid som skal bidra til en mer inkluderende praksis i barnehager og skoler.

  

Dato: 1. samling Torsdag 24. januar 2019. 2. samling torsdag 7. mars 2019, 3. samling torsdag 23. mai 2019. Alle dager kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 15.01.2019
Målgruppe: Ledere og rådgivere i PPT.
Sted: Quality Airport hotel Stjørdal, Kjøpmannsgate 20, 7500 STJØRDAL
Pris: Kr 1000 for alle tre samlingene
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Godt sakkyndighetsarbeid bidrar til inkludering og handler om langt mer enn å skrive et offentlig dokument. Sakkyndighetsarbeid omfatter gode individuelle utredninger, der forståelsen for kontekstens betydning og organisasjonsanalyse inngår. Målet er god tilrettelegging for trivsel, deltakelse, motivasjon og læring ved  sammensatte vansker. Etterutdanningstilbudet retter seg primært mot PPTs arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.    

Refleksjonstemaer:

  • PPTs kjerneoppgaver og legitimitet
  • Hvordan kan PPT bruke sakkyndighetsarbeid på en organisasjons-og kompetanseutviklende måte?
  • Hva er utredning? Hva er gode tiltak?
  • Læringssyn og det relasjonelle perspektivet i sakkyndighetsarbeid
  • Hvordan sørge for at kompleksiteten ved sammensatte vansker blir ivaretatt?
  • Arbeidslag; struktur og relasjon. Analyse av barrierer og opprettholdende faktorer i konteksten

Aktuelle lover, forskrifter og "Veilederen for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning" forutsettes kjent.

Etterutdanningen går over tre samlinger, hver på en dag.

Det er arbeidskrav mellom samlingene og en avsluttende oppgave.

Arbeidsformer: Individuelt arbeid og i grupper, som for eksempel refleksjonsnotat og gruppeoppgave.

For å få kursbevis må man delta på alle samlingene og gjennomføre  arbeidskravene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om etterutdanningstilbudet, kontakt Anne Tolgensbakk

Anne.Tolgensbakk@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med John Kjelaas (kursadministrator) e-post: John.Kjelaas@statped.no

 

Andre merknader

Reise og opphold betales av den enkelte deltaker.