Personvernerklæring kurs

Tegnkommunikasjon i taktil modalitet del 2

Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet og er en påbyggning av del 1 som ble holdt 26.-27. februar 2019.

Dato: Tirsdag 11.juni 2019 og onsdag 12.juni fra kl.10.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 28.05.2019
Målgruppe: Alle som kommuniserer med mennsker som har behov for taktil støtte i kommunikasjonen. Foresatte/familie, nærpersoner, barnehage- og skolepersonell, ansatte i bolig/avlastning, dagsentre, helsepersonell
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 600,- pr dag. Kurset er gratis for de som arbeider i forhold til brukere som er tilmeldt Statped. Det må da spesifiseres i feltet for kommentarer at det ikke skal sendes faktura.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

  • Videoanalyse av språklige uttrykk i kroppslig-taktil modalitet
  • Kommunikasjon med personer som har motoriske utfordringer
  • Taktile uttrykksformer

Det legges opp til praktiske øvelser.

Forelesere: Annika Maria Johannessen, Odd-Erik Madsen, Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, Agnethe Fjellanger og Hege Kristine Høgmo

Kontaktinformasjon

Agnethe Fjellanger: agnethe.fjellanger@statped.no

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren: goran.forsgren@statped.no