Personvernerklæring kurs

Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2: Kontakt og sosialt samspill

Dette er modul 2 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul går våren 2020.
Modul 2 omhandler grunnleggende prinsipper for etablering av kontakt og sosialt samspill med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Kurset fokuserer på partnerkompetanse og relasjonsbygging.

 

Dato: Torsdag 19. september 2019, kl. 1000 - fredag 20. september 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 05.09.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, Idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemming, kombinerte sansetap eller medfødt døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

For å skape kontakt og samspill med personer med medfødt døvblindhet er det nødvendig at partneren tar i bruk ulike strategier som kan være en støtte for barnets utvikling. Partneren kan med sine strategier bidra til gjensidighet, tur-taking og felles oppmerksomhet.  Kroppslige, rytmiske og emosjonelle aspekter vil spille en spesielt stor rolle i etableringen av samspillet og danner et videre grunnlag for samspillsmønstre som senere kan utvikles mot mere komplekse kommunikative funksjoner. 

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no)

 

Kontaktinformasjon

Kirsten Costain: mobil 470 19 652  Kirsten.Costain@statped.no

Gro Hallan Tønsberg: mobil 997 43 940, gro.hallan.tonsberg@statped.no

Agnethe Fjellanger: mobil 55 92 35 38, Agnethe.Fjellanger@statped.no

Sally Damslora: tlf. 55 92 34 93, sally.damslora@statped.no