Personvernerklæring kurs

Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: Meningsdannelse

Dette er modul 3 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modulen går våren 2020.
Modul 3 fokuserer på hvordan barn med medfødt døvblindhet og partnere skaper mening i møte med omverdenen, og hvordan barnets uttrykk for denne kan se ut.

Dato: Torsdag 5. desember 2019, kl. 1000 - fredag 6. desember 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 22.11.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemming, kombinerte sansetap eller medfødt døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Dette kurset er blitt avlyst.

Kurset fokuserer på meningsdannelse og barnet med medfødt døvblindhet i interaksjon med partneren.  Meningsskapende prosesser som er allmenngyldige blir presentert med fokus blant annet på gester, fortelling som metode, dialog, forhandling om mening og felles oppmerksomhet.

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Agnethe Fjellanger: tlf: 55 92 35 38, mail: agnethe.fjellanger@statped.no
 
Anne Sofie Fjær Løvbrøtte: mobil: 90194015 mail: anne.lovbrotte@statped.no

Gro-Anita Nummedal: tlf 55 92 34 88, mail: gro-anita.tunes@statped.no
 
Kirsten Costain: mobil: 47019652 mail: kirsten.costain@statped.no