Personvernerklæring kurs

Hvem gjør hva i skole- og barnehagesaker? Samarbeidsdag for ansatte i HABU Sh Innlandet, NAV Hjelpemiddel Hedmark og Oppland, PPT og Statped

Barn og unge med behov for bistand fra PPT, NAV Hjelpemiddel, HABU og Statped. Samarbeidsdag om koordinering, samordning og retningslinjer.

Dato: Torsdag 4. april 2019, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 28.03.2019
Målgruppe: Ansatte som arbeider med sansetap i de nevnte virksomheter.
Sted: Terningen Arena, Hamarvegen 112, 2406 Elverum
Pris: Gratis. Det serveres enkel lunsj. Deltakerne søker arbeidsgiver om dekning av reise.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Samarbeidsforum Innlandet består av ledere fra NAV Hjelpemiddel i Hedmark og Oppland, Habiliteringstjenesten i sh Innlandet. representanter for PP-ledernettverkene i Hedmark og Oppland, samt Statped. Samarbeidsforumet møtes 2 ganger i året.

Vi arrangerer en samarbeidsdag 4. april 2019 på Terningen Arena, Elverum

 

Målet for dagen er at brukerne skal oppleve at tjenestene de mottar er koordinerte og samordnet.