Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

Dato: Mandag 9. september 2019, kl. 1030 - fredag 13. september 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 23.08.2019
Målgruppe: Lærere i grunnskolen og videregående opplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for skoleledere, rådgivere, spesialpedagoger, sosiallærere, assistenter, SFO-personale og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 600 per dag inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Innhold

  • pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse
  • rettigheter etter opplæringsloven
  • organisering og tilrettelegging av opplæringen
  • kompenserende ferdigheter (mobilitet, punktskrift og ADL)
  • bruk av IKT og andre tekniske hjelpemidler i opplæringen

 

Mandag, tirsdag og onsdag utgjør kursets generelle del. Torsdag og fredag er fordypningsdager, hvor kursdeltagerne velger to av følgende emner: punktskrift, IKT, mobilitet og ADL

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, e-post: Hilde.Havsjomoen@statped.no

Jorun Hauge, tlf.: 41 22 08 95, e-post: Jorun.Hauge@statped.no

 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

 

Aktuelle lenker
 
Veileder om opplæring i punktskrift
 
Veileder - kompetansemål for elever med synshemning