Personvernerklæring kurs

Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

Kurset holdes ved NAV Hjelpemiddelsentral på Flisnes, Ålesund

Adresse: Langrabben 4, 6013 Ålesund

 

Dato: 5. september 2019, kl. 08.45 - 15.30
Påmeldingsfrist: 03.09.2019
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselsvansker.
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral på Flisnes, Ålesund, Langrabben 4, 6013 Ålesund
Pris: Kursavgiften kr. 600,- er inkl enkel lunsj og kaffe
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av to deler. Første del er en e-læringsmodul som gjennomføres av den enkelte før kursdagen, lenke til e-læring blir sendt til epost-adressen som oppgis ved påmelding

På kursdagen gjennomgås blant annet tekniske hjelpemidler, psykososiale aspekter ved å være elev med nedsatt hørsel, tilrettelegging av undervisning, erfaring fra bruker og lærer.

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo mobil 98426111

hill.irene.remlo@statped.no