Personvernerklæring kurs

Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

Godt forberedt skolestart er viktig for barn med nedsatt hørsel.
Dette er et nasjonalt kurs for foreldre.

Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på. 

Dato: Tirsdag 17.september 2019, kl. 0900 til kl. 1500
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Målgruppe:
  • Foreldre til barn som bruker høreapparater eller CI
  • Foreldre til barn med ensidig hørselstap
  • Foreldre til barn med andre hørselsutfordringer, f.eks. hyppige mellomørevansker

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis for foreldre
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Stikkord for denne dagen: Overgang fra barnehage til skole

  • Språkutvikling og sosial kompetanse
  • Opplæringsloven
  • Tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging og organisering

Kostnader:

Foreldre har rett på og kan søke NAV om opplæringspenger, dokumentert med kursbekreftelsen fra Statped. Du finner mer informasjon om opplæringspenger på www.nav.no.

Foreldre kan søke kommunen om å få dekket reiseutgifter.

Gjennomføring:

Kurset er et samarbeid mellom Statped nord, Statped midt, Statped vest og Statped sørøst. Kurset avholdes i Oslo. Det er også mulig å følge kurset på videokonferanse fra alle Statpeds lokasjoner.

Velg ønsket kurssted i påmeldingsskjemaet.

Det er også mulig å følge kurset fra PPT-kontor med egnet VK-utstyr, etter avtale. Dette kan også registreres i påmeldingsskjemaet.

Fagansvarlige er Eric Holm Andersen og Tone Elisabeth Morsund.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, grete.hoie@statped.no.

Praktiske spørsmål rundt påmelding svarer kursadministrator Harriet Høyem Mo på, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
sansetap
erher