Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting

Kurset gir ei innføring i synspedagogiske emner og korleis tilrettelegge opplæringa for elevar som har ei synsnedsetting.

Dato: Tirsdag 10. september 2019, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting. Kurset kan også vere aktuelt for PPT og skuleleiarar, rådgjevarar og anna personale i skulen.
Sted: Statped vest, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: Kr. 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

I kurset vil du lære om syn og synsfunksjon, praktiske erfaringar med å ha ein synsvanske og kunnskap om pedagogisk tilrettlegging for elevar med synsvanskar. Du skal få ei forståing for korleis synsvankar verkar på kommunikasjon og sosial interaksjon.

Tilsvarende kurs blir også arrangert i Bergen den 24. september. Se nærmere informasjon i kursoversikten på Statped.no       Kursoversikt

Kontaktinformasjon

For kurset i Stavanger den 10. september; kontakt Anna Lise Kras, tlf. 22029757, e-post: anna.lise.kras@statped.no

For kurset i Bergen den 24. september;  kontakt Kristine Gerhardsen, tlf. 55923448, e-post kristine.gerhardsen@statped.no eller  Kari Aarvik, tlf. 55923443, e-post: kari.aarvik@statped.no

Andre merknader

På kurset må du ta med enheten som skulen brukar, PC, Chromebook eller nettbrett. Enheten må kunne koble seg til eit gjestenett.