Personvernerklæring kurs

Avlyst/utsatt kursets dag 2 grunnet korona: Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

Hvordan forstår vi inkludering i barnehagen? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

Dato: 25. februar og 2. april 2020. Begge dager kl. 1000 - 1500.
Påmeldingsfrist: 07.02.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehager, spesialpedagoger og PP-rådgivere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Med utgangspunkt i våre erfaringer fra utviklingsarbeid barnehagen vil vi presentere ulike måter å forstå inkludering av barn med sammensatte lærevansker. Kurset vil gå over to ganger. Første dag en introduksjon med innlegg fra ansatte i en prosjektbarnehage og Statped. Her vil vi legge frem metodiske tilnærminger og konkrete verktøy. Dag to er en oppfølging i form av workshop med fokus på kursdeltakerenes erfaringer med bruk av verktøy presentert på dag en.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig er Ena Heimdahl, ena.heimdahl@statped.no.

Praktiske spørsmål tas med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no.

Aktuelle lenker
Et analytisk blikk på inkludering