Personvernerklæring kurs

Koding for pedagoger som har elever med synsnedsettelse eller blindhet

Kurset gir en innføring i kodeverktøy som passer for elever med synsnedsettelse. I forkant av kurset forventes det at man har satt seg inn i veiledningsmateriell som sendes ut på forhånd. 

Dato: Torsdag 26. november 2020, kl. 1000 - fredag 27. november kl. 1445
Påmeldingsfrist: 06.11.2020
Målgruppe: Lærere og pedagogisk personale til elever som har en synsnedsettelse i grunnskole og videregående.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis om du mottar tjenester fra Statped. Lunsj er inkludert, men ikke reise eller evnt. overnatting. Om du ikke mottar tjenester fra Statped koster kurset 600kr.
Dette kurset er blitt avlyst.

Dette er et endagskurs der vi vil vise måter man kan arbeide med koding når man har en elev som har en synsnedsettelse. Vi vil ta hensyn til hvilke verktøy skolene har, synsnedsettelse og alder. Sett derfor av begge dager. Etter at påmeldingsfristen har utløpt vil dere få beskjed om hvilke dag/gruppe som er aktuell.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til kursledere:
Silje Benonisen, 92063418, silje.benonisen@statped.no

Anette Holdhus, 45239313, anette.holdhus@statped.no

Aktuelle lenker
Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning