Personvernerklæring kurs

Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

Dato: Torsdag 27.mai 2021, kl.1000 - fredag 28.mai 2021, kl.1500
Påmeldingsfrist: 07.05.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.

Målet er å gi ansatte i skole og barnehage økt kunnskap i tegnspråk.

Påbygningskurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn – hvor man får språklig påfyll og oppdatering i tegnspråk.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, epost grete.hoie@statped.no

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kursadministrator Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

 

Andre merknader

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet, til venstre når du kommer opp trappen.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok