Personvernerklæring kurs

Digital kursrekke for elever som bruker punktskrift i videregående skole

Kursrekken skal bidra til at elevene utvikler digital kompetanse som er relevant i videregående skole og i studier på høyskole og universitet. Elevene skal få erfaring med digital samhandling og kompetanse til å innhente relevant informasjon, bearbeide informasjon og omsette dette til eget arbeid. Kursrekken består av fire digitale kursmoduler som bygger på hverandre, der modul 1 og 2 gjennomføres våren 2021.

Dato: Onsdag 24. mars og tirsdag 27. april kl. 12.00 - 15.00 begge dager.
Påmeldingsfrist: 03.03.2021
Målgruppe: Elever i videregående skole som bruker punktskrift
Sted: Canvas, Digital læringsplattform, Delta fra egen PC/ laptop
Pris: Gratis

Påmelding til modul 3 og 4 kommer senere. 

Innhold og læringsutbytte

• Modul 1: Bruke Zoom og Canvas til læring og samhandling

• Modul 2: Effektiv bruk av Words funksjonaliteter til oppgaveskriving

Last ned infoskriv nederst på siden for mer utfyllende informasjon om kursinnhold. 

Praktisk informasjon 

Kursrekken består av fire digitale kursmoduler og de to første arrangeres våren 2021. Hver kursmodul vil vare inntil tre timer. Siden kursene bygger på hverandre, må kursene gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Kurset vil være en blanding av direkte undervisning, selvstudium, gruppesamtaler og oppgaver. Kurset blir gjennomført på læringsplattformen Canvas og videomøter i Zoom. Deltagere må ha egen PC med kamera og mikrofon. 

Det vil bli lagt opp til for- og etterarbeid i tilknytning til hver kursmodul. Det bør beregnes inntil fire skoletimer til dette. Statped vil tilby digital veiledning ved behov. 

Merk: Det forutsettes at eleven får støtte av en lærer/pedagog fra skolen både til for- og etterarbeid, samt i gjennomføring av kursdagene. Deltakelse vil gi lærer/pedagog innsikt og læringsutbytte innenfor digitale arbeidsmetoder for elever som bruker punkskrift.

Hvis elever som ikke allerede er innsøkt ønsker å delta på kurs, vil vi sende ut et forenklet søknadsskjema og samtykkeskjema når vi har mottatt påmelding. Disse må vi ha tilbake i utfylt form i forkant av første kursdag

Påmelding

Elev og lærer må fylle ut hvert sitt påmeldingsskjema, og begge må oppgi egen postadresse og e-post adresse. Eleven må i tilegg oppgi alder. 

Samtykke til å delta på digitalt kurs

For å få tilgang til kursrekken må elev og lærer fylle ut hvert sitt eksemplar av samtykkeskjema. Dette må være registrert som mottatt før kursrekken starter, og er nødvendig for at dere skal få tilgang til kurset. Vi anbefaler derfor at dere melder dere på så tidlig som mulig.

NB! For elever under 18 år må både eleven og elevens foresatte skrive under på elevens skjema.

Statped sender ut samtykkeskjema til din postadresse ved påmelding. 

Utfylt og underskrevet samtykkeskjema sendes til: Statped, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

Når samtykke er registrert mottatt vil deltakere få e-post med invitasjon til Canvas. Der vil du finne program og informasjon om kurset.

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmål ta kontakt med kursledere. 

Britt Line Midthjell, britt.line.midthjell@statped.no

Thomas Lunde, thomas.lunde@statped.no

Kontaktinfo påmelding, kurs-midt@statped.no