Personvernerklæring kurs

Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 2

Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på vår og høst 2022.   

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: Tirsdag 30. august 2022 - onsdag 26. oktober 2022. Se dato og klokkeslett for samlingene ved å klikke på lenken lenger ned.
Påmeldingsfrist: 08.08.2022
Målgruppe: Ansatte i PPT, ansatte i BUP, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, vernepleiere, barnehagelærere, lærere i småskolen (1.-3. klasse), ansatte i skolefritidsordningen (SFO), studenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Ansatte i skolehelsetjenesten, helsesykepleiere og ansatte i barnevernstjenesten som arbeider med barn med autisme vil ha utbytte av den første modulen. 

 

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- Kurset er gratis for studenter og for kommuner som allerede har søkt lignende tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gjennomføres som kombinerte forelesninger, workshop, casedrøftninger og eventuelt nettstudium.Det er obligatorisk fremmøte og aktiviteter.

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt våren og høsten. Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

Krav for deltagerbevis: 80% deltagelse på samlingene og casearbeid mellom kursene.   

Modul 2 tar opp og utdyper følgende temaer: 

30.08.2022 kl. 1000 - 1500 og 31.08.2022 kl. 0900 - 1400
Anvendt atferdsanalytisk forståelsesramme (ABA), dens sentrale prinsipper, strategier og fremgangsmåter. Disse danner grunnlaget for de aller fleste   evidensbaserte programmer og metoder.  Etiske refleksjoner i arbeid med barn med autisme. 

27.09.2022 kl. 1000 - 1500 og 28.09.2022 kl. 0900 - 1400
Tidlig intensiv opplæring basert på ABA / Early Intensiv Behavioral Intervensjon (EIBI). Preferanse og interesse kartlegging. Pedagogisk kartlegging for å iverksette tiltak og utvikling av opplæringsplaner.

25.10.2022 kl. 1000 - 1500 og 26.10.2022 kl. 0900 - 1400
Pivotal Responstrening (PRT)
Videomodellæring (VM)

Kursdeltagerne vil få presentert verktøy for å kartlegge barnets preferanser og  interesser. De skal også lære å utvikle individuell tilpassede opplæringsplaner relatert til metodene samt kartlegge fremgang.        

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kan seniorrådgiver Meral Øzerk kontaktes.
Tlf. 91867957

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no