Personvernerklæring kurs

Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

Dato: Onsdag 8.juni 2022, kl.1000 - torsdag 9.juni 2022, kl.1500
Påmeldingsfrist: 16.05.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målet er å gi ansatte i skole og barnehage økt kunnskap i tegnspråk.

Påbygningskurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn – hvor man får språklig påfyll og oppdatering i tegnspråk.

Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde dette kurset fysisk i Statped sørøst sine lokaler på Hovseter i Oslo, kan kurset bli holdt digitalt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Hilde Holtsmark, epost hilde.holtsmark@statped.no

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kursadministrator Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

 

Andre merknader

T-bane nr 2 stopper på Hovseter. Statped sine lokaler ligger tvers over veien fra T-banestoppet.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok