Personvernerklæring kurs

Kurs om barn og unge med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming

 

Tema for kurset er inkludering, og vi ønsker å presentere de gode eksemplene. Fokus vil være inkludering i grunnskolen. Vi ønsker også å gi rom for refleksjon og erfaringsutveksling.

Kurset blir arrangert i samarbeid med lokale lag av brukerorganisasjonene Handikappede barns foreldreforening og Norsk forbund for utviklingshemmede samt habiliteringstjenesten for barn/unge i Møre og Romsdal og PP- tjenesten.

Dato: Kurset starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 16.30, Onsdag 11. november 2015
Påmeldingsfrist: 01.11.2015
Målgruppe: Målgruppen for kurset er foreldre, fagpersoner og hjelpere til barn og unge med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming.
Sted: Scandic Hell, Stjørdal, 7517 Hell, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for foreldre/foresatte, for fagpersoner og hjelpere er prisen kr 640.-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er en del av Statpeds satsning i prosjektet Vi sprenger grenser

 

 

Detaljert program finner du under nedlastinger.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med seniorrådgiver Anne Heian, 72596534 eller mobil 97654249. anne.heian@statped.no

Aktuelle lenker
Vi sprenger grenser
Digitale tankekart som visuell støtte